Papīra veida pārvaldības iestatījumi

Varat reģistrēt un rediģēt detalizētu informāciju par bieži izmantotiem papīra veidiem, izmantojot opciju <Pielāgots veids>.
Lai reģistrētu jaunu papīra veidu, vispirms dublējiet papīra veidu, kas līdzinās jaunajam veidam, tādējādi nokopējot visus iekšējos darbības parametrus. Veicot šo procedūru, no reģistrētā pielāgotā papīra varat ērti nokopēt piemērotos iestatījumus uz jauno papīra veidu.
Varat arī uzlabot drukāšanas kvalitāti un papīra padeves problēmas, rediģējot pielāgoto papīru atkarībā no tā īpašībām.
Lai reģistrētu pielāgotos papīra veidus vai mainītu reģistrēto pielāgoto papīra veidu iestatījumus, iekārtā jāpiesakās kā administratoram. Pieteikšanās iekārtā
Reģistrējot pielāgoto papīra veidu, jūs nevarat norādīt papīra avotu. Papildinformāciju par papīra avota reģistrēšanu skatiet sadaļā Papīra atvilktnē ievietotā papīra formāta un veida norādīšana.
Varat importēt/eksportēt reģistrētā pielāgotā papīra veida informāciju un koplietot to ar citu Canon iekārtu. Iestatījumu importēšana/eksportēšana atsevišķi

Bieži izmantotu papīra veidu reģistrēšana

1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences> <Papīra iestatījumi>  <Papīra veida pārvaldības iestatījumi>.
3
Norādiet iestatījumus.

Papīra veidu nolaižamais saraksts
Ļauj izvēlēties parādāmo papīra veidu.
Kārtot sarakstu pēc
Ļauj mainīt saraksta vienumu parādīšanas kārtību.
<Dati/rediģēt>
Ekrānā <Dati/rediģēt> tiek parādīta detalizēta informācija par izvēlēto papīra veidu. Ja izvēlaties pielāgotu papīra veidu, varat to rediģēt.
<Dublēt>
Izvēlētais papīra veids tiek dublēts kā pielāgots papīra veids.
<Dzēst>
Izvēlētais pielāgotais papīra veids tiek dzēsts.
<Mainīt>
Šī opcija tiek parādīta ekrānā <Dati/rediģēt> attiecībā uz pielāgoto papīra veidu un ļauj mainīt izvēlētā vienuma iestatījumus.
Varat rediģēt/dzēst tikai pielāgotus papīra veidus.
4
Nospiediet <OK>.

Vienumi, kurus var norādīt

Var norādīt tālāk minētos vienumus.

Nosaukums

Varat mainīt pielāgotā papīra veida nosaukumu.
Reģistrējot pielāgotā papīra veida iestatījumus, nomainiet tā nosaukumu. Iekārtā reģistrēto noklusējuma papīra veidu iestatījumus nevar mainīt.

Pamata svars

Varat mainīt pielāgotā papīra veida pamatsvaru.
Ja ievadāt vērtību, kas atšķiras no iestatītā papīra faktiskā svara, papīrs var iestrēgt, un attēla kvalitāte var tikt nelabvēlīgi ietekmēta.

Pabeigt

Varat mainīt gala apstrādes iestatījumu tam pielāgotajam veidam, kuru esat reģistrējis.
Ja izvēlaties gala apstrādes veidu, kas atšķiras no ievietotā papīra gala apstrādes veida, papīrs var iestrēgt, un attēla kvalitāte var tikt nelabvēlīgi ietekmēta.

Veids

Varat mainīt veida iestatījumu tam pielāgotajam veidam, kuru esat reģistrējis.
Ja izvēlaties papīra veidu, kas atšķiras no ievietotā papīra veida, papīrs var iestrēgt, un attēla kvalitāte var tikt nelabvēlīgi ietekmēta.

Krāsās

Varat mainīt pielāgotā papīra veida krāsu.
Ja izvēlaties krāsu, kas atšķiras no ievietotā papīra krāsas, papīrs var iestrēgt, un attēla kvalitāte var tikt nelabvēlīgi ietekmēta.

Izmantot kā veidnes papīru

Šo režīmu varat iestatīt uz <Iesl.>, lai izmantotu iepriekš apdrukātu papīru (papīru, uz kura jau ir uzdrukāti logotipi), piemēram, veidlapu.
Pielāgotais papīra veids, kuram opcija <Izmantot kā veidnes papīru> ir iestatīta uz <Iesl.>, netiek automātiski izvēlēts tālāk norādītajos gadījumos.
Drukāšanai paredzētais papīra veids ir iestatīts uz <Aut.>
Veicot kopēšanu, opcija <Papīra avota autom. atlase> ir iestatīta uz <Iesl.>, un opcija <Ņemt vērā papīra veidu> ir iestatīta uz <Izsl.>
Papīra ievietošanas metodes, ja opcija <Izmantot kā veidnes papīru> ir iestatīta uz <Iesl.>:
Pamatiekārtas papīra atvilktne: puse, uz kuras ir logotips, ir vērsta uz leju
Papīra avots, kas nav pamatiekārtas papīra atvilktne: puse, uz kuras ir logotips, ir vērsta uz augšu

Pielāgot šļūdes korekciju

Ja vēlaties mainīt šļūdes (novirzes) korekciju katrai lapai bukletā, pielāgojiet šļūdes korekcijas platumu reģistrētajam pielāgotajam papīra tipam.

Pielāgot spīdumu

Šis režīms ļauj pielāgot katra pielāgotā papīra tipa spīdīgumu. Varat mainīt drukātā attēla spīdīgumu, izmantojot parastu papīru vai krītpapīru, pielāgojot fiksatora bloka temperatūru. Nospiediet <+>, lai palielinātu spīdīgumu, un nospiediet <->, lai samazinātu spīdīgumu.
Atkarībā no papīra, ja šajā režīmā tiek palielināta vērtība, var iestrēgt papīrs. Ja vērtība ir samazināta, attēla kvalitāte var tikt negatīvi ietekmēta vai toneris var nebūt pareizi lietots attēlam.
Noteikti mainiet vērtību nelielos soļos, jo pēkšņa vērtības maiņa var radīt problēmas.

Pielāgot sekund. pārn. sprieg.

Varat pielāgot sekundāro pārejas spriegumu (spriegumu, kas pārnes toneri uz papīra), ja rodas izplūdis attēls. Sekundārā pārejas sprieguma pielāgošana

Piel.vad.malas sek.pārn.sprieg.

Ja attēls uz vadošās malas ir blāvs vai nevienmērīgs salīdzinājumā ar attēliem, kas nodrukāti uz parastā papīra, varat mainīt vadošās malas sekundāro pārejas spriegumu (spriegumu, kas novirza toneri uz papīru) reģistrētajam pielāgotajam papīram.
Ja viss attēls kļūst blāvāks vai bojāts, nevis tikai vadošā mala, mainiet <Pielāgot sekund. pārn. sprieg.>.
Iestatījuma <Piel.vad.malas sek.pārn.sprieg.> pielāgošana var ietekmēt iestatījumu <Labot tonera liet. lapas beigās>. Ja nepieciešams, mainiet šos iestatījumus.
Izpildiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai veiktu pielāgojumus.
<Pielāgošanas līmenis>: Palielinot šo vērtību pozitīvā virzienā, tiek palielināta ietekme uz vadošās malas attēla problēmām. Palielinot šo vērtību pārāk augstu, var rasties tonera iztrūkums augsta blīvuma apgabalos.
<Pielāgojumu diapazons>: šīs vērtības palielināšana pozitīvā virzienā palielina attālumu, kur vadība tiek veikta no papīra vadošās malas. Attāluma palielinājuma solis ir +0,1 mm.

Labot tonera liet. lapas beigās

Ja salocīts papīrs vai papīrs, kas padodas locīšanai, tiek izmantots divpusējai kopēšanai/drukāšanai, toneris var tikt pielietots nepietiekami vai krāsa var izbalēt papīra apakšdaļā (no padeves virziena). Maza blīvuma attēlos krāsa var kļūt blāvāka vai blīvāka. Šādos gadījumos varat mainīt iestatījumus <Labot tonera liet. lapas beigās> reģistrētajam pielāgotajam papīram.
Ja viss attēls kļūst blāvāks vai bojāts, nevis tikai apakšdaļa, mainiet iestatījumu <Pielāgot sekund. pārn. sprieg.>.
Iestatījuma <Labot tonera liet. lapas beigās> pielāgošana var ietekmēt iestatījumu <Piel.vad.malas sek.pārn.sprieg.>. Ja nepieciešams, mainiet šos iestatījumus.
Izpildiet tālāk sniegtās vadlīnijas, lai veiktu pielāgojumus.
<Labošanas līmenis>: Palielinot šo vērtību pozitīvā virzienā, tiek palielināta ietekme uz apakšdaļas attēla problēmām. Palielinot šo vērtību pārāk augstu, var rasties tonera iztrūkums augsta blīvuma apgabalos.
<Labošanas apjoms>: šīs vērtības palielināšana pozitīvā virzienā palielina attālumu, kur vadība tiek veikta no papīra beigām vadošās malas virzienā, ja skatās no papīra beigām. Attāluma palielinājuma solis ir +0,1 mm.
Ja regulējuma veikšana nenovērš problēmu, pielāgojiet <Pielāgot sekund. pārn. sprieg.> vai <Piel.vad.malas sek.pārn.sprieg.>. Šādā gadījumā sekundārā pārejas sprieguma samazināšana no pašreizējās vērtības var radīt ietekmi, taču pielāgošana ir jāveic pakāpeniski, jo tā var ietekmēt attēlu.
9E0K-0H3