Drošības politikas lietošana iekārtā

Organizācijas bieži ievieš drošības politiku, kurā definēti pamata informācijas drošības mērķi un standarti. Informācijas ierīces, piemēram, datori un daudzfunkciju printeri, ir jāizmanto atbilstoši šai drošības politikai. Šajā iekārtā vairākus ar drošības politiku saistītus iestatījumus var pārvaldīt paketēs, izmantojot attālo interfeisu, un iestatīt īpašu paroli, lai iestatījumus varētu mainīt tikai informācijas drošības administrators. Pirms šo iestatījumu konfigurācijas pārliecinieties, ka attālais interfeiss ir uzstādīts TLS lietošanai. Attālā interfeisa startēšana
Drošības politikas iestatījumu mērķis ir pārvaldīt jebkādas funkcijas un iestatījumus, kas saistīti ar informācijas drošību, nevis faktiska informācijas noplūdes novēršana.
9E0K-0C2