Attālā interfeisa startēšana

Lai palaistu attālo lietotāja saskarni, tīmekļa pārlūkprogrammā ievadiet iekārtas IP adresi. Pārbaudiet iekārtai konfigurēto IP adresi pirms šīs darbības veikšanas. IP adreses iestatīšana
Drošības nolūkā jūs nevarat pieteikties attālajā interfeisā, izmantojot administratora lietotāja noklusējuma paroli (7654321). Piesakieties attālajā interfeisā pēc administratora lietotāja paroles nomaiņas vadības panelī.
 (Iestat./reģistr.) <Pārvaldības iestatījumi> <Lietotāju pārvaldība> <Autentifikācijas pārvaldība> <Reģistrēt/rediģēt autentifikācijas lietotāju> mainiet paroli profilam “Administrator”
Neaizmirstiet savu paroli. Ja aizmirstat savu paroli, sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
Ja gan iekārta, gan aktīvā direktorija serveris ir uzstādīti kā autentifikācijas ierīces (Lietotāja pieteikšanās metožu un autentifikācijas ierīču konfigurēšana), aktīvā direktorija laika iestatījumam ir jāsakrīt ar iekārtas laika iestatījumus.
TLS šifrēšanas izmantošana komunikācijai
Ja jūs vēlaties šifrēt attālā interfeisa komunikāciju, konfigurējiet TLS atslēgu un sertifikātu (TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana), ejiet uz <Attālā interfeisa iestatījumi> iestatījumu (<Attālā interfeisa iestatījumi>) un iestatiet <Lietot TLS> pozīcijā <Iesl.>, pēc tam izslēdziet iekārtu (OFF) un vēlreiz ieslēdziet (ON).
Pieteikšanās attālajā interfeisā, izmantojot administratora lietotāja noklusējuma paroli
Varat arī iestatīt iespēju pieteikties attālajā interfeisā, izmantojot administratora lietotāja noklusējuma paroli. ( (Iestat./reģistr.) <Pārvaldības iestatījumi> <Drošīb. iestatījumi> <Autentifikācijas/paroles iestatījumi> <Paroļu iestatījumi> <Ļaut izmantot noklusējuma paroli attālai piekļuvei> <Iesl.>)

Attālā interfeisa startēšana

1
Startējiet tīmekļa pārlūkprogrammu.
2
Ievadiet iekārtas IP adresi un nospiediet taustiņu [ENTER] datora tastatūrā.
Adreses ievadlaukā ierakstiet “http://<iekārtas IP adrese>/”.
Ja izmantojat IPv6 adresi, iekļaujiet IP adresi iekavās ([ ]) (piemērs: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ja attālo interfeisu neizdodas palaist
Ja pieteikšanās ekrāns neparādās šīs procedūras 3. darbībā, notīriet tīmekļa pārlūkprogrammas kešatmiņu un vēlreiz ievadiet IP adresi.
Ja parādās ar drošību saistīts ziņojums
Ja attālā interfeisa sakari ir šifrēti, var parādīties brīdinājums. Ja ar sertifikātu vai TLS iestatījumiem nav problēmu, varat turpināt izmantot tīmekļa pārlūkprogrammu.
3
Piesakieties lietotnē Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss).
Ievadiet reģistrēto lietotājvārdu un paroli laukā [User Name] un [Password], izvēlieties pieteikšanās adresātu laukā [Login Destination], un noklikšķiniet [Log In].
Ja parādās [Log In (Guest)], nereģistrēti lietotāji var noklikšķināt uz šo pogu un pieteikties kā vispārīgie lietotāji.
Izmantojot dažus lietotāja autentifikācijas iestatījumus, attālais interfeiss var izlaist pieteikšanās ekrānu un uzreiz parādīt galveno ekrānu (portāla lapu). Attālā interfeisa ekrāns
Ja ir iespējota divpakāpju autentifikācija
4
Pārbaudiet, vai tiek parādīta attālā interfeisa portāla lapa. Attālā interfeisa ekrāns
Lietojot attālo interfeisu iekārtas darbībai, neizmantojiet tīmekļa pārlūkprogrammā pogu [Back]. Izmantojot pogu [Back], izmaiņas lapā var netikt veiktas pareizi.

Taimauta iestatīšana pēc pieteikšanās attālajā interfeisā

Lietotājs tiek automātiski izrakstīts, ja noteiktā laika posmā pēc pieteikšanās attālajā interfeisā netiek veiktas nekādas darbības. Varat iestatiet laika periodu, pēc kura paiešanas lietotājs tiek izrakstīts.
Startējiet attālo interfeisu [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] iestatiet taimauta laiku pēc pieteikšanās [OK]

Attālā interfeisa ekrāns

Turpmāk redzamā portāla lapa tiek parādīta, piesakoties attālajā interfeisā. Šajā nodaļā aprakstīti portāla lapā parādītie vienumi un pamatdarbības.
Daži ekrāna vienumi un funkcijas ir pieejami tikai tad, ja piesakāties ar administratora tiesībām.
Ja vienlaikus vairāki lietotāji darbojas attālajā interfeisā vai arī iekārtas vadības panelis tiek izmantots vienlaikus ar attālo interfeisu, spēkā ir pēdējā veiktā darbība.

Ierīces informācija

Tiek parādīts iekārtas esošais statuss, kā arī informācija par kļūdām, palīgmateriāliem, utt.

Ekrāna valoda

Jūs varat nomainīt attālā interfeisa ekrānā redzamo valodu.

[Log Out]

Izrakstieties no attālā interfeisa un atgriezieties pieteikšanās lapā.

[E-Mail to System Manager]

Izveidojiet e-pasta ziņojumu nosūtīšanai administratoram. Administratora e-pasta adresi var iestatīt [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Jūs varat pārbaudīt darbu statusu vai atcelt darbus. Jūs arī varat pārbaudīt detalizētu informāciju par atlikušo tonera vai papīra daudzumu, utt. Statusa un žurnālu pārbaude

[Settings/Registration]

Jūs varat mainīt iekārtas iestatījumus. Jūs varat saglabāt datorā iestatījumu informāciju vai to importēt no datora iekārtā. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Varat izmantot vadības paneli vai attālo interfeisu, lai mainītu lielāko daļu iekārtas iestatījumu, taču dažus iestatījumus var mainīt tikai, izmantojot vienu vai otru.

[Basic Tools]

Jūs varat veikt darbības, piemēram, dokumentu drukāšanu vai adresātu reģistrēšanu/rediģēšanu.
Saglabāto failu pārvaldība
Tiešā failu drukāšana, tos neatverot
Adresātu reģistrēšana, izmantojot attālo interfeisu

[Management Tools]

Varat veikt pārvaldību tādiem vienumiem kā AddOn lietojumprogrammas vai lietotāja iestatījumu informācija (Lietotāja iestatījumu informācijas dzēšana).

[Portal Display Settings]

Jūs varat mainīt kārtību, kādā [Basic Tools] un [Management Tools] pogas ir redzamas portāla lapā.

Ziņojumi/atbalsts

Administratora ziņojumi tiek parādīti līdzās iekārtas atbalsta informācijai. Administratora ziņojumu parādīšana ekrānā
Lai atjauninātu esošo lapu ar jaunāko informāciju, noklikšķiniet .
9E0K-0ES