Nodaļu ID izmantošana drukāšanas un attālās skenēšanas pārvaldīšanai, izmantojot datoru

Jūs varat izmantot nodaļas ID pārvaldību drukāšanas un attālās skenēšanas darbību, kas veiktas izmantojot datoru, pārvaldībai (Datora izmantošana skenēšanai (attālā skenēšana) (Windows)). Izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties uzlabot drošību vai pārraudzīt uzdrukāto lappušu skaitu.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Pārvaldības iestatījumi>  <Lietotāju pārvaldība>  <Nodaļu ID pārvaldība>.
3
Atzīmējiet <Izsl.> funkcijām, kuras vēlaties pārvaldīt, un nospiediet <OK>.
Ja tiek atzīmēts <Izsl.>, veicot attiecīgo darbu, ir jāievada nodaļas ID.
9E0K-0CR