Nodaļu ID pārvaldības iestatīšana

Lietotājus var sakārtot grupās, piemēram, nodaļās, kurām viņi pieder, un pārvaldīt, pamatojoties uz viņu nodaļu ID. Vispirms izveidojiet visus nodaļu ID, kuri jāpārvalda, un katram piešķiriet lietotājus (Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē). Kad nodaļu ID ir piešķirti lietotāji, iespējojiet nodaļu ID pārvaldību. Lai tādā pašā veidā pārvaldītu drukāšanu vai skenēšanu no datora, konfigurējiet papildu nepieciešamos iestatījumus. Lai konfigurētu šos iestatījumus, nepieciešamas administratora tiesības.
9E0K-0CJ