Faksa ziņojumu sūtīšana, izmantojot tehnoloģiju AirPrint

Faksa ziņojumu sūtīšana no Mac datora notiek gandrīz tāpat kā drukāšana no Mac datora.
Sistēmas prasības
Lai sūtītu faksus, izmantojot AirPrint, ir nepieciešams Mac dators, kurā instalēta operētājsistēma OS X 10.9 vai jaunāka versija.
Tīkla vide
Ir nepieciešama kāda no tālāk norādītajām vidēm.
Vide, kurā Apple ierīce un iekārta ir pievienotas vienam LAN
Vide, kurā Mac dators ir pievienots iekārtai, izmantojot USB
Faksa ziņojumu sūtīšanai var būt nepieciešama aparātprogrammatūras atjaunināšana. Programmaparatūras atjaunināšana

Faksa ziņojumu sūtīšana no Mac datora

1
Pārliecinieties, vai iekārta ir izslēgta un pievienota Mac datoram.
Informāciju par to, kā to pārbaudīt, skatiet sadaļā Tīkla vides iestatīšana.
2
Mac datorā pievienojiet iekārtu sadaļā [System Preferences]  [Printers & Scanners].
Ja iekārta jau ir pievienota faksa ziņojumu drukāšanai vai sūtīšanai, šī darbība nav jāveic.
3
Atveriet dokumentu, izmantojot programmu, un atveriet drukāšanas dialoglodziņu.
Darbības, kas jāveic, lai atvērtu drukāšanas dialoglodziņu, katrā programmā atšķiras. Papildinformāciju skatiet izmantotās programmas lietošanas rokasgrāmatā.
4
Drukāšanas lodziņā atlasiet šo iekārtu.
Tiek parādīti Mac datoram pievienotie printeri. Šajā darbībā atlasiet iekārtai faksa draiveri.
5
Norādiet adresātu.
6
Noklikšķiniet uz [Fax].
Tiek sākta faksa sūtīšana.
9E0K-0AX