Programmaparatūras atjaunināšana

Laiku pa laikam tiek izlaista jauna programmaparatūra, lai pievienotu jaunas funkcijas vai atrisinātu ar esošajām funkcijām saistītas problēmas. Ja ir pieejama jauna programmaparatūra, veiciet tālāk minētās procedūras, lai iekārtā to atjauninātu. Programmaparatūras atjaunināšanai nepieciešamas administratora tiesības.
Neveiciet tālāk aprakstītās darbības, kamēr notiek programmaparatūras atjaunināšana. Pretējā gadījumā iespējama kritiskas kļūdas rašanās.
Galvenās strāvas izslēgšana
LAN kabeļa atvienošana
Saziņas veikšana (piemēram, drukāšana) ar aparātu no cita datora vai lietojumprogrammas*1
Datora miega iestatījumu konfigurēšana*2
*1 Atjauninot programmaparatūru tīkla vidē, nodrošiniet, lai citi lietotāji neveiktu darbības, piemēram, drukāšanu.
*2 Programmaparatūra var netikt pareizi atjaunināta, ja dators pārslēdzas miega režīmā.
Gatavošanās programmaparatūras atjaunināšanai
Canon tīmekļa vietnē (https://global.canon/) lejupielādējiet jaunāko programmaparatūru.
Dublējiet ierīces datus un iestatījumus gadījumam, ja programmaparatūras atjaunināšana netiek veikta pareizi.
Piezīme attiecībā uz atjaunināšanas procesu.
Iekārta vairākas reizes tiek restartēta.
Ja ir atlikuši darbi, atjaunināšanas process tiek pārtraukts.
Atjaunināšanas procesa laikā ekrāns vairākas reizes pārslēdzas. Var paiet laiks, kamēr ekrāns pārslēdzas, taču neaizveriet pārlūkprogrammu līdz atjaunināšanas procesa beigām.

Programmaparatūras versijas pārbaude

Pirms un pēc programmaparatūras atjaunināšanas pārbaudiet iekārtas programmaparatūras versiju.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Status Monitor/Cancel]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Device Information].
4
Pārbaudiet versiju, kas parādīta sadaļā [Controller], kas atrodas sadaļā[Version Information].

Aparātprogrammatūras atjauninājuma palaišana

1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Iestatījumi/reģistrācija]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Noklikšķiniet uz [Manual Update].
5
Noklikšķiniet [Browse...], atlasiet izmantojamo programmaparatūras atjauninājumu un noklikšķiniet [Next].
6
Noklikšķiniet uz [Yes].
Ja parādās ziņojums [The firmware is updated. Restart the device.], izslēdziet iekārtu un no jauna ieslēdziet. Iekārtas izslēgšana/restartēšana
9E0K-0FC