Skenēšana, izmantojot tehnoloģiju AirPrint

Varat izmantot AirPrint, lai iekārtas skenētos datus pārsūtītu uz Mac datoru.
Sistēmas prasības
Lai skenētu, izmantojot AirPrint, ir nepieciešams Mac dators, kurā instalēta operētājsistēma OS X 10.9 vai jaunāka versija. Lai skenētu, izmantojot TLS, ir nepieciešams Mac dators, kurā instalēta operētājsistēma OS X 10.11 vai jaunāka versija.
Tīkla vide
Ir nepieciešama kāda no tālāk norādītajām vidēm.
Vide, kurā Apple ierīce un iekārta ir pievienotas vienam LAN
Vide, kurā Mac dators ir pievienots iekārtai, izmantojot USB
Lai skenētu, vienumam <Lietot tīkla saites skenēšanu> jāiestata vērtība <Iesl.>. <Lietot tīkla saites skenēšanu>
Var būt nepieciešama arī aparātprogrammatūras atjaunināšana. Programmaparatūras atjaunināšana
Ja tiek veikti darbību iestatījumi vai iekārta veic jebkādu darbību, nav iespējams skenēt.

Skenēšana no Mac datora

1
Pārliecinieties, vai iekārta ir izslēgta un pievienota Mac datoram.
Informāciju par to, kā to pārbaudīt, skatiet sadaļā Tīkla vides iestatīšana.
2
Mac datorā pievienojiet iekārtu sadaļā [System Preferences] [Printers & Scanners].
Ja iekārta jau ir pievienota faksa ziņojumu drukāšanai vai sūtīšanai, šī darbība nav jāveic.
3
Atlasiet šo iekārtu sadaļas [Printers & Scanners] printeru sarakstā.
4
Noklikšķiniet uz [Skenēt].
5
Noklikšķiniet uz [Atvērt skeneri].
Tiek parādīts ekrāns [Skeneris].
6
Konfigurējiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus.
7
Noklikšķiniet uz [Skenēt].
Dokuments tiek skenēts, un tiek parādīts attēls.
9E0K-0AW