Pielāgoti iestat.

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Kopiju skaits>
No 1 līdz 9999
C
Settings for Printer Settings
<Divpusējā druka>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Papīra padeve>
<Noklus. pap. padeves avots>
<Aut.>, <Univ.pal>, <Atvilktne 1> uz <Drawer n>*1
B
Settings for Printer Settings
<Noklusējuma papīra izmērs>
<A4>, <A3>, <A5>, <A6>, <B4>, <B5>, <8K>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <11x17>, <Statement>, <Executive>, <Apl. NAGAGATA 3>, <Apl. NAGAGATA 4>, <Apl. YOGATANAGA3>, <Apl. KAKUGATA 2>, <Apl. Nr. 10>, <Aploksne ISO-C5>, <Aploksne DL>, <Aploksne Monarch>, <305x457 mm>, <320x450 mm (SRA3)>
B
Settings for Printer Settings
<Noklusējuma papīra veids>
<Plāns 2>, <Plāns 1>, <Parasts 1>, <Parasts 2>, <Parasts 3>, <Biezais 1>, <Biezais 2>, <Biezais 3>, <Biezais 4>, <Biezais 5>, <Biezais 6>, <Biezais 7>, <Krāsās>, <Pārstrādāts 1>, <Pārstrādāts 2>, <Pārstrādāts 3>, <Perforēts 1>, <Perforēts 2>, <Kodoskopa plēve>, <Trasēšana>, <Uzlīmes>, <Dokumentu papīrs>, <Iespiedveidl. 1>, <Iespiedveidl. 2>, <Iespiedveidl. 3>, <Iespiedveidl. 4>, <Iespiedveidl. 5>, <Iespiedveidl. 6>, <Iespiedveidl. 7>, <Vienpusēja, krītpapīrs 1>, <Vienpusēja, krītpapīrs 2>, <Vienpusēja, krītpapīrs 3>, <Vienpusēja, krītpapīrs 4>, <Divpusēja, krītpapīrs 1>, <Divpusēja, krītpapīrs 2>, <Divpusēja, krītpapīrs 3>, <Divpusēja, krītpapīrs 4>, <Aploksne>
B
Settings for Printer Settings
<Papīra izmēra ignorēšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Papīra izvade>
<Beigu apstr.>
<Beigu apstr.>: <Izsl.>, <Kārtot>, <Grupa>, <Pagriezt + kārtot>*2, <Pagriezt + grupēt>*2, <Nobīdīt + kārtot>*2*3, <Nobīdīt + grupēt>*2, <Skavot + kārtot>*2*4, <Skavot + grupēt>*2*4, <Ekon.(bezssk.)+kārtot>*2*5, <Ekon.(bezssk.)+gr.>*2*5
<Nobīdes kopijas>: No 1 līdz 9999
<Iesējuma pozīc.>: <Stūris (augšā pa kr.)>, <Dubultais (aug.)>, <Stūris (augšā pa l.)>, <Dubultais (pa l.)>, <Stūris (apakšā pa l.)>, <Dubultais (apakšā)>, <Stūris (apakšā pa kr.)>, <Dubultais (pa kr.)>
C
Settings for Printer Settings
<Perforēt>
<Perforēt>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Perforāc. pozīc.>:<Pa kr.>, <Pa l.>, <Aug.>, <Lejā>
<Perforāc. veids>: <Finišieris (2 caur.)>, <Finišieris (4 caur.)>
C
Settings for Printer Settings
<Drukas kvalitāte>
<Blīvums>*2
<Ciānzilā>: no -8 līdz +8; 0
<Fuksīnsarkana>: no -8 līdz +8; 0
<Dzeltena>: no -8 līdz +8; 0
<Melnā>: no -8 līdz +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Blīv. (precīza pielāg.)>*2
<Ciānzilā>:
<Augst.>: no -8 līdz +8; 0
<Vidējs>: no -8 līdz +8; 0
<Zems>: no -8 līdz +8; 0
<Fuksīnsarkana>:
<Augst.>: no -8 līdz +8; 0
<Vidējs>: no -8 līdz +8; 0
<Zems>: no -8 līdz +8; 0
<Dzeltena>:
<Augst.>: no -8 līdz +8; 0
<Vidējs>: no -8 līdz +8; 0
<Zems>: no -8 līdz +8; 0
<Melnā>:
<Augst.>: no -8 līdz +8; 0
<Vidējs>: no -8 līdz +8; 0
<Zems>: no -8 līdz +8; 0
C
Settings for Printer Settings
<Tonera taupīšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Gradācija>
<Stand.>, <Augsts ( 1)>, <Augsts ( 2)>
B
Settings for Printer Settings
<Izšķirtspēja>
<1200 dpi>, <600 dpi>
B
Settings for Printer Settings
<Asums (foto)>
no -1 līdz +3; 0
C
Settings for Printer Settings
<Īpašās izlīdzin. režīms>
<Režīms 1>, <Režīms 2>, <Režīms 3>, <Režīms 4>, <Režīms 5>, <Režīms 6>
B
Settings for Printer Settings
<Tonera daudzuma labošana>
<Norm.>, <Gradāc. priorit.>, <Teksta priorit.>
C
Settings for Printer Settings
<Līnijas vadība>
<Izšķ. priorit.>, <Gradāc. priorit.>
C
Settings for Printer Settings
<Platuma pielāg.>
<Platuma pielāg.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Mērķis platuma pielāg.> : <Teksts>, <Līnija>, <Teksts un līnija>, <Visi>
B
Settings for Printer Settings
<Izvērstā izlīdzināš.>
<Izvērstā izlīdzināš.>: <Izsl.>, <Līmenis 1>, <Līmenis 2>
<Piemērot grafikai>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Piemērot tekstam>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Gradācijas izlīdzināšana>
<Gradācijas izlīdzināšana>: <Izsl.>, <Līmenis 1>, <Līmenis 2>
<Piemērot grafikai>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Piemērot attēliem>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Uzlabot tekstu melnb. drukai>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Izkārtojums>
<Nē>
<Garā mala>, <Īsā mala>
C
Settings for Printer Settings
<Apmale>
No -50,0 mm līdz +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Nobīdīt īso malu (priekšā)>
No -50,0 mm līdz +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Nobīdīt garo malu (priekšā)>
No -50,0 mm līdz +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Nobīdīt īso malu (aizmug.)>
No -50,0 mm līdz +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Nobīdīt garo malu (aizmug.)>
No -50,0 mm līdz +50,0 mm; 0,0 mm
C
Settings for Printer Settings
<Darbība uzdevumiem, kam nav norādīts papīra veids>
<Turpināt darbu>, <Atcelt darbu>
C
Settings for Printer Settings
<Automāt. kļūdu ignor.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Taimauts>
<Taimauts>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Taimauts>: No 5 līdz 300 sekundēm; 15 sekundes
C
Settings for Printer Settings
<Drukāt pēc RIP pabeig.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Personība>*2
<Autom.>, <PS>, <PCL>, <Attēlu apstr.>, <PDF>, <XPS>
C
Settings for Printer Settings
<Režīma prioritāte>*2
<Nav>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
C
Settings for Printer Settings
<Autom. atlasīt>*2
<PS>: <Iesl.>, <Izsl.>
<PCL>: <Iesl.>, <Izsl.>
<XPS>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Attēlu apstr.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<PDF>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Autom.(krāsu/melnb.)>, <Melnbalta>
C
Settings for Printer Settings
<Saspiesta attēla izvade>
<Izvade>, <Rādīt kļūdu>
C
Settings for Printer Settings
<Inicializēt>
<Jā>, <Nē>
-
*1 Ņemiet vērā, ka parādīto tekņu skaits atšķiras atkarībā no modeļa un instalētajām opcijām.
*2 Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojuma produkts vai ir norādīts atbilstošs iestatījums.
*3 Kopijas: No 1 līdz 9999
*4 Skavas vieta (Skavot + kārtot, Skavot + grupēt):
Stūris (augšā pa kr.), Dubultais (aug.), Stūris (augšā pa l.), Dubultais (pa l.), Stūris (apakšā pa l.), Dubultais (apakšā), Stūris (apakšā pa kr.), Dubultais (pa kr.).
*5 Skavas vieta (Ekon.(bezssk.)+kārtot, Ekon.(bezssk.)+gr.):
Stūris (augšā pa kr.), Stūris (augšā pa l.), Stūris (apakšā pa l.), Stūris (apakšā pa kr.).
9E0K-0JU