Iestatījumi/reģistrācija

Varat pielāgot iekārtu atbilstoši savai videi un vajadzībām, konfigurējot šajā sadaļā aprakstītos iestatījumus. Lai sāktu konfigurēšanu, nospiediet  (Iestat./reģistr.).
Šajā sadaļā aprakstīts, ko var konfigurēt katrs izvēlnes Iestatījumi/reģistrācija vienums. Ņemiet vērā, ka pieejamie vienumi atšķiras atkarībā no lietotāja privilēģijām pieteikšanās laikā un izmantotajām ierīcēm.
Skaņas iestatījumi (skaļuma pielāgošana) parādās, kad nospiežat <Skaļuma iestatījumi>.
Atkarībā no iekārtai uzstādītā papildaprīkojuma konfigurācijas daži iestatījumi var nebūt redzami.
Atkarībā no iestatījumiem dažas izmaiņas var netikt parādītas uzreiz. Tādā gadījumā izpildiet vienu no turpmākajām darbībām.
Izmaiņu apstiprināšanas logā nospiediet <Jā>!
Nospiediet  (Iestat./reģistr.) <Lietot iest.izmaiņas>.
Restartējiet iekārtu.
Vienumi, ko var iestatīt administratori, atšķiras no tiem, kas ir pieejami parastiem lietotājiem. Vienumi, ko var iestatīt, atšķiras arī atkarībā no funkciju ierobežojumiem, ko lieto lietotāji ar administratora privilēģijām.

Iestatījumu saraksts

Iestatījumu vienumi un vērtības ir iekļautas sadaļā Iestatījuma apraksts. Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi ir aprakstīti sarkanā treknrakstā.
“DeviceAdmin” un “NetworkAdmin”
Vienumi “DeviceAdmin” un “NetworkAdmin” ir norādīti katram vienumam tabulā Iestatījumi/reģistrācija. Ja ierīcē ir noteikta administratora loma, lietotāji, kuriem ir piešķirtas Administrator tiesības, var mainīt visus iestatījumus, bet vispārīgo lietotāju tiesības ir ierobežotas un viņi var mainīt tikai dažus iestatījumus. Savukārt lietotāji, kuriem ir piešķirtas DeviceAdmin vai NetworkAdmin tiesības, noteiktus iestatījumus var mainīt arī tad, ja pieeja iestatījumiem ir ierobežota. Ar “Jā” vai “Nē” pretī attiecīgo iestatījumu sadaļai ir norādīts, vai tos var mainīt, izmantojot DeviceAdmin vai NetworkAdmin tiesības.
“Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)”
Pretī katram elementam tabulā Iestatījumi/reģistrācija ir norādīta opcija “Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)”. Ar “Jā” vai “Nē” pretī attiecīgo iestatījumu sadaļai ir norādīts, vai tos var iestatīt Remote UI (Attālā lietotāja interfeisā).
Importēt visas funkcijas
Tabulā Iestatījumi/reģistrācija ir norādīts elements “Importēt visas funkcijas”. Atkarībā no tā, vai ir pieejama iestatījumu vienuma partijas importēšana, tam pretī ir norādīts “A”, “B”, “C” vai “Nē”.
A, B un C nozīme
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
Šajā sadaļā ir norādīts, kuri Iestatījumi/reģistrācija vienumi atbilst attālā interfeisa partijas importēšanas funkcijai. Ar apzīmējumu “-” ir norādīti vienumi, kurus nav iespējams importēt vai eksportēt. Visu iestatījumu importēšana/eksportēšana
Vienumi, kas pieejami partijas eksportēšanai attālajā interfeisā

<Personīgie iestatījumi> un <Ierīces iestatījumi>

Ja lietotāja autentifikācija (Lietotāju pārvaldība) ir iespējota, <Personīgie iestatījumi> un <Ierīces iestatījumi> tiek parādīti ekrānā, kad piesakāties ar administratora privilēģijām, nospiežot  (Iestat./reģistr.). Ja atlasāt <Personīgie iestatījumi> un veicat izmaiņas vienumos, ko var personalizēt, šie iestatījumi tiek reģistrēti kā lietotāja, kurš ir pieteicies iekārtā, personiskie iestatījumi. (Personalizējamu vienumu saraksts). Ja atlasāt <Ierīces iestatījumi>, iestatījumi tiek reģistrēti kā iekārtas iestatījumi. Ja piesakāties kā lietotājs, kuram nav piešķirtas administratora tiesības, tad izmaiņas iestatījumos, ko var personalizēt, tāpat kā izmaiņas vienumā <Personīgie iestatījumi>, tiek reģistrētas kā personiskie, nevis iekārtas iestatījumi.
9E0K-0H5