PDF

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Papīra taupīšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Palielin./samazin. atbilstoši izm.>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Palielināt drukas laukumu>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<N uz 1>
<Izsl.>, <2 uz 1>, <4 uz 1>, <6 uz 1>, <8 uz 1>, <9 uz 1>, <16 uz 1>
C
Settings for Printer Settings
<Komentāru druka>
<Izsl.>, <Autom.>
C
Settings for Printer Settings
<Līnijas uzlabošana>
<Iesl.>, <Iesl. (tievs)>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Viendab. melns teksts>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Pilnīgi melna grafika>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Melns uzspiedums>*1
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<RGB avota profils>
<sRGB>, <Gamma 1,5>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,4>, <Nav>, <Lejupielādēt profilu>
-
<CMYK simulācijas profils>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Eiro standarts>, <Nav>, <Lejupielādēt profilu>
-
<Izmantot pelēktoņu profilu>
<Iesl.>, <Izsl.>
-
<Izvades profils>
<Teksts>: <Norm.>, <Foto>, <TR norm.>, <TR foto>, <Lejupielādēt profilu>
<Grafika>: <Norm.>, <Foto>, <TR norm.>, <TR foto>, <Lejupielādēt profilu>
<Attēls>: <Norm.>, <Foto>, <TR norm.>, <TR foto>, <Lejupielādēt profilu>
-
<Saskaņošanas metode>
<Perceptuāls>, <Piesātinājums>, <Kolometrisks>
C
Settings for Printer Settings
<Pustoņi>
<Stohastiskais rastrs (tikai 600dpi)>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Teksts>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
<Grafika>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
<Attēls>: <Izšķirtspēja>, <Gradācija>
B
Settings for Printer Settings
<Spilgtums>*1
No 85% līdz 115%; 100%
C
Settings for Printer Settings
<Saliktais uzspiedums>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Pelēktoņu konvert.>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Vienots RGB>
C
Settings for Printer Settings
*1 Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojuma produkts vai ir norādīts atbilstošs iestatījums.
9E0K-0K1