XPS

Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Papīra taupīšana>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Saskaņošanas metode>
<Visp.>, <Perceptuāls>, <Kolometrisks>, <Košs foto>, <Lejupielādēt profilu>
C
Settings for Printer Settings
<Foto labošana (tikai krās.)>
<Photo Optimizer PRO>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Sarkano acu korekcija>
<Sarkano acu korekcija>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Sarkano acu korekcijas līmenis>*1: <Vājš>, <Stand.>, <Stiprs>
<Sejas spilgtināt.>
<Sejas spilgtināt.>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings for Printer Settings
<Sejas spilgtināt. līm.>*1: <Vājš>, <Stand.>, <Stiprs>
<Pustoņi>
<Stohastiskais rastrs (tikai 600dpi)>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Teksts>: <Izšķirtspēja>
, <Gradācija>
<Grafika>: <Izšķirtspēja>
, <Gradācija>
<Attēls>: <Izšķirtspēja>
, <Gradācija>
B
Settings for Printer Settings
<Pelēka kompensācija>
<Teksts>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Grafika>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Attēls>: <Iesl.>, <Izsl.>
B
Settings for Printer Settings
<Pelēktoņu konvert.>*1
<Teksts>: <sRGB>, <NTSC>, <Vienots RGB>
<Grafika>: <sRGB>, <NTSC>, <Vienots RGB>
<Attēls>: <sRGB>, <NTSC>, <Vienots RGB>
C
Settings for Printer Settings
*1 Apzīmē vienumus, kas tiek parādīti tikai tad, ja lietošanai ir pieejams attiecīgais papildaprīkojuma produkts vai ir norādīts atbilstošs iestatījums.
9E0K-0K2