<Izvadīt atskaiti>

Šis izdrukā sarakstu ar reģistrācijas detalizēto informāciju sūtīšanas/saņemšanas iestatījumiem un faksa iestatījumiem.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums, kas norādīts ar zvaigznīti (*)
Parādās tikai tad, ja jūsu iekārtai ir faksa funkcija.

<SŪT/SAŅ lietotāja datu saraksts>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Izvadīt atskaiti>
Varat izdrukāt iekārtā reģistrēto Sūtīšanas/saņemšanas iestatījumu sarakstu. Lietotāju sūtīšanas/saņemšanas datu saraksts
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<SŪT/SAŅ lietotāja datu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-

<Faksa lietotāja datu saraksts> *

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>  <Saņemt/pāradresēt>  <Izvadīt atskaiti>
Varat izdrukāt iekārtā reģistrēto faksa iestatījumu sarakstu. Faksa lietotāju datu saraksts
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Faksa lietotāja datu saraksts>
<Jā>, <Nē>
-
9E0K-0KF