Volume Settings (Skaļuma iestatījumi)

Norādiet iestatījumus iekārtas signāliem, piemēram, faksa nosūtīšanas vai saņemšanas signālam un apstiprinājuma signālam, kas informē jūs par iekārtas statusu.
Detalizētu informāciju par iestatījumiem skatiet Skaņu iestatīšana.
Skaņas iestatījumi (skaļuma pielāgošana) parādās, kad nospiežat <Skaļuma iestatījumi>.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

Iestatījumi iekārtām ar faksa funkciju

Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Signaliz.skaļums>
No 0 līdz 1, līdz 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Skaļ. pārraudz.>
No 0 līdz 1, līdz 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošā zvana skaļums>
No 0 līdz 1, līdz 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Ienākošs faksa zvans>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
-Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>: Zvanu skaits: No 1 līdz 2, līdz 99
<Citi skaļuma iestatījumi>
<Ievades signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Nederīgas ievadnes sign.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Rezervju papildin. signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Oriģināla aizmirš. signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Kļūdas signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Darbaa izpildes signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Miega režīma signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Pieteikšanās signāls>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Neizlietota tonera nom. sign.>: <Iesl.>, <Izsl.>
<Atm.SAŅ/SŪT beigu sign.>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Atm.SAŅ/SŪT kļūd. sign.>: <Iesl.>,<Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

Iestatījumi iekārtām bez faksa funkcijas

Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Skaļuma iestatījumi>
<Ievades signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Nederīgas ievadnes sign.>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Rezervju papildin. signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Oriģināla aizmirš. signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Kļūdas signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Darbaa izpildes signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Miega režīma signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Pieteikšanās signāls>: <Iesl.>,<Izsl.>
<Neizlietota tonera nom. sign.>: <Iesl.>,<Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0LS