Datuma un laika iestatīšana

Pielāgojiet datumu/laiku iekārtā. Šie iestatījumi ir jāveic atbilstoši, jo datumu/laiku izmanto, piemēram, automātiski nosūtot e-pasta ziņojumu norādītajā laikā.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Laika/enerģijas iestatījumi>  <Datuma/laika iestatījumi>.
3
Ievadiet datumu/laiku.
 <Laika josla>
Izvēlieties sava reģiona laika joslu.
Lai mainītu laika joslu, nospiediet <Set> un atlasiet laika joslu.
UTC (Universal Coordinated Time) ir akronīms, kas apzīmē kooordinēto pasaules laiku. Katras valsts standartu (laika joslu) nosaka pēc UTC. Precīzs laika joslas iestatījums sakariem internetā ir ļoti būtisks.
 <Vasaras laiks>
Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <Iesl.> un iestatiet <Sāk. dat.> un <Beigu dat.> datumu/laiku. Lai iestatītu datumu, norādiet nedēļas dienu un mēneša nedēļu.
Ja ir iestatīts vasaras laiks, laiku var pagriezt stundu uz priekšu, salīdzinot ar laika joslu vai laiku norādītajā laika posmā vasarā.
 Datums un laiks
Ievadiet 4 gada ciparus, 4 mēneša un dienas ciparus, kā arī 4 laika ciparus tādā pašā veidā, kādā displejā attēlots pašreizējais laiks.
Datuma un laika secība var atšķirties atkarībā no valsts/reģiona.
Laiks tiek ievadīts 24 stundu formātā.
Ja pieļaujat kļūdu, nospiediet  (Dzēst) un vēlreiz sāciet ievadi, sākot ar gadu.
4
Nospiediet <OK>.
Ja mainījāt <Laika josla> vai <Vasaras laiks> iestatījumu, jums ir jārestartē iekārta, izslēdzot strāvas padevi. Nospiediet strāvas padeves slēdzi, lai izslēgtu iekārtu (Iekārtas izslēgšana). Kad aizritējušas vismaz 10 sekundes pēc skāriendispleja un indikatoru nodzišanas, vēlreiz ieslēdziet iekārtu (Iekārtas ieslēgšana).
Ja jūs uztrauc laika rādījuma novirze, periodiski noregulējiet laiku iekārtā.
Varat arī iestatīt, lai datums un laiks tiktu automātiski sinhronizēti ar tīkla serveri, izmantojot SNTP. SNTP iestatījumu veikšana
9E0K-037