E-pasta/I-Fax saziņas iestatīšana

Lai skenētos dokumentus nosūtītu e-pastā/interneta faksa sūtījumā un nebūtu jālieto dators, jums ir jākonfigurē tādi sakaru iestatījumi kā pasta serveris, autentifikācijas metodes utt. Parasti sūtīšanai izmanto SMTP serveri, bet saņemšanai izmanto SMTP serveri vai POP3 serveri. Varat iestatīt kodēšanas un citus parametrus. Lai iegūtu detalizētu informāciju par nepieciešamajiem iestatījumiem, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoriem.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Funkciju iestatījumi>  <Sūtīt>  <E-pasta/i-faksa iestatījumi>  <Sakaru iestatījumi>.
3
Iestatiet sakarus.
1
Norādiet pamata iestatījumus.
<E-pasta adrese>
Ievadiet iekārtas e-pasta adresi.
Kā lietotājvārdu (daļu pirms simbola @) varat norādīt jebkuru nosaukumu. Ievadiet reģistrēto resursdatora nosaukumu aiz simbola @.
<SMTP serveris>
Ievadiet SMTP servera nosaukumu (vai IP adresi).
Kad esat norādījis iestatījumus, pārbaudiet <SMTP> savienojumu.
<Lietot POP SAŅ>
Nospiediet <Iesl.>, ja vēlaties saņemt e-pasta ziņojumus un interneta faksa sūtījumus, izmantojot POP3 serveri.
<Lietot SMTP SAŅ>
Nospiediet <Iesl.>, ja vēlaties iekārtu padarīt par SMTP serveri e-pasta ziņojumu un interneta faksa sūtījumu saņemšanai. Ņemiet vērā, ka sūtījumus, izmantojot SMTP, nevar saņemt, ja DNS serverī nav reģistrēts iekārtas resursdatora nosaukums.
2
Nospiediet <Tālāk>.
3
Norādiet POP servera iestatījumus.
<POP serveris>
Ievadiet POP3 servera nosaukumu (vai IP adresi).
Kad esat norādījis iestatījumus, pārbaudiet <POP serveris> savienojumu.
<POP pieteikš. vārds>
Lai izmantotu POP3 serveri, ievadiet norādītā pasta konta lietotājvārdu, izmantojot burtciparu rakstzīmes.
<POP parole>
Lai izmantotu POP3 serveri, ievadiet norādītā pasta konta paroli.
<POP intervāls>
Varat iestatīt intervālu minūtēs automātiskai POP izdošanai.
4
Nospiediet <Tālāk>.
5
Norādiet šifrēto sakaru iestatījumus.
<SMTP SŪT>
Lai kodētu sakarus ar SMTP serveri, izmantojot TLS, nospiediet <Iesl.>. Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, varat apstiprināt TLS servera sertifikātu sakaru laikā ar serveri un verifikācijas vienumiem pievienot CN. <E-pasta/i-faksa iestatījumi> <Apstiprināt TLS sertifikātu: SMTP SŪT>
<SMTP SAŅ>
Lai kodētu sakarus, izmantojot TLS, kad saņemat e-pasta ziņojumus un interneta faksa sūtījumus, izmantojot SMTP serveri, nospiediet <Vienmēr TLS> vai <Iesl.>. Ja nevēlaties saņemt datus, kas nav kodēti, izvēlieties opciju <Vienmēr TLS>.
Lai šifrētu SMTP saņemšanu, izmantojot TLS, iepriekš sagatavojiet atslēgu pāri. TLS atslēgas un sertifikāta konfigurēšana
<POP>
Lai kodētu sakarus ar POP3 serveri, izmantojot TLS, nospiediet <Iesl.>. Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, varat apstiprināt TLS servera sertifikātu sakaru laikā ar serveri un verifikācijas vienumiem pievienot CN. <E-pasta/i-faksa iestatījumi> <Apstiprināt TLS sertifikātu: POP SAŅ>
6
Nospiediet <Tālāk>.
POP autentifikācijas iestatīšana pirms sūtīšanas
POP autentifikācija pirms sūtīšanas (POP pirms SMTP) ir POP servera (saņemšanas pasta servera) veikta lietotāju apstiprināšana pirms sūtīšanas, kas ir funkcija trešo personu nesankcionēti sūtītu e-pasta ziņojumu bloķēšanai.
SMTP autentifikācijas iestatīšana
SMTP autentifikācija (SMTP AUTH) verificē lietotājus, pārbaudot lietotājvārdus un paroles, kad tiek nosūtīti e-pasta ziņojumi. Tā arī kodē SMTP sakarus (nosūtītos un saņemtos ziņojumus).
4
Nospiediet <OK>.
Atkarībā no vides jums, iespējams, būs jānorāda SMTP/POP3 porta numurs. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai tīkla administratoriem. <Norādīt porta numuru SMTP SŪT/POP SAŅ>
9E0K-04C