E-pasta iestatījumu norādīšana

Kad dokumentus nosūtāt kā e-pasta ziņojumu pielikumus, varat norādīt tēmu, pamattekstu, atbildes vēstules adresi un izmantoto prioritāti.
Atbildes vēstules adrese jānorāda, izmantojot tās, kas ir reģistrētas adrešu grāmatā. Vispirms reģistrējiet adresi adrešu grāmatā. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
Varat norādīt adresātus no mobilās ierīces adrešu grāmatas. Informāciju, tostarp ziņojuma tēmu, pamattekstu un faila nosaukumu uz iekārtu varat nosūtīt arī no mobilās ierīces. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas> un norādiet e-pasta iestatījumus.
Lai norādītu tēmu/pamattekstu
Kā norādīt adresi atbildes saņemšanai
Prioritātes norādīšana
6
Nospiediet <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana.
9E0K-09W