Pakārtotās līnijas IPv4 adreses iestatīšana

Norādiet pakārtotajai līnijai izmantojamo IPv4 adresi.
Ar pakārtoto līniju var izmantot tikai IPv4 adreses.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.).
2
Nospiediet <Preferences>  <Tīkls>  <Pakārtotās līnijas iestatījumi>.
3
Nospiediet <IP adreses iestatījumi> un iestatiet pakārtotās līnijas IP adresi.
Varat arī iestatīt gan automātisko piešķiršanu, gan manuālo ievadi. Ja iestatāt abu veidu piešķiršanu un iestatāt <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> uz <Izsl.>, manuāli ievadīto adresi izmanto, kad neizdodas izgūt automātisko IP adresi.
Automātiska IP adreses piešķiršana ar DHCP
Nospiediet <DHCP>. Izvēlieties šo vienumu atbilstoši bezvadu LAN tīkla videi.
Ja ir izvēlēta opcija <DHCP>, tiek veikta saziņa, lai pārbaudītu, vai tiek nodrošināti tīkla pakalpojumi neatkarīgi no tā, vai vide var izmantot DHCP. Ieteicams noņemt šī vienuma izvēli, ja neizmantojat DHCP.
IP adreses manuāla ievadīšana
1
Pārbaudiet, vai opcijai <DHCP> ir noņemta izvēle.
Ja tā ir izvēlēta, nospiediet pogu, lai noņemtu izvēli.
2
Ievadiet IP adresi, apakštīkla masku un vārtejas adresi.
Nospiediet katru pogu un ievadiet nepieciešamo iestatījumu.
Veidojot savienojumu ar citu tīklu, izmantojot maršrutētāju, ievadiet vārtejas adresi un konfigurējiet arī sadaļu <Statiskās maršrutēšanas iestatījumi>. Statiskās maršrutēšanas iestatīšana
4
Nospiediet <OK>.
5
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Jā>.
9E0K-03W