IP adreses iestatīšana

Lai iekārtu pievienotu tīklam, tīklā ir jānorāda unikāla IP adrese. Iekārta atbalsta divas IP adrešu versijas: IPv4 un IPv6. Iestatiet un lietojiet tās saskaņā ar savu vidi. Varat izmantot IPv4 vai IPv6. Varat arī tās abas izmantot vienlaikus.
Ja izvēlnē <Atlasīt interfeisu> ir izvēlēta savienojuma metode ar galveno līniju un pakārtoto līniju, sadaļā <Pakārtotās līnijas iestatījumi> <IP adreses iestatījumi> norādiet pakārtotās līnijas IP adresi.
9E0K-03R