Ar drošību saistītas problēmas

Sadaļas <Iestat./reģistr.> iestatījumi netiek atjaunoti, pat ja drošības politikas iestatījumos izvēles rūtiņa nav atzīmēta.

Vienumi, kas ir mainīti, piemērojot drošības politikas iestatījumus, netiek atjaunoti pēc atzīmes noņemšanas no izvēles rūtiņas. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas un veiciet izmaiņas atbilstošajos iestatījumos, izmantojot pogu (Iestat./reģistr.) vai Remote UI (Attālais interfeiss) sadaļu <Iestatījumi/reģistrāc.>.
Drošības politikas iestatījumu vienumi

Nevar importēt drošības politikas iestatījumus.

Vai esat iestatījis citu drošības politikas paroli no avota ierīces? Noņemiet paroli adresāta ierīcē vai iestatiet tādu pašu paroli kā avota ierīcē.
Paroles izmantošana drošības politikas iestatījumu aizsardzībai

Tiek parādīts drošības administratora paroles ievades ekrāns, pat ja parole nav iestatīta.

Importējot drošības politikas iestatījumus, ja drošības politikas parole ir iestatīta avota ierīcē, adresāta ierīcei tiek iestatīta tāda pati parole. Pārbaudiet avota ierīces paroli.
9E0K-0RE