Jutiklinio ekrano naudojimas

Aparato ekranas yra jutiklinio tipo. Jį galite valdyti tiesiogiai liesdami pirštais. Ekranas naudojamas ne tik pagrindinėms funkcijoms vykdyti, pavyzdžiui, kopijuoti ir nuskaityti, bet ir įvairiems parametrams, įvestam tekstui, ryšio būsenai ir klaidos pranešimams rodyti. Vis dėlto, šiame vadove vartojama ne komanda „paliesti“, o „paspausti“.
Informacija apie jutiklinio ekrano naudojimą
Nespauskite jutiklinio ekrano per stipriai. Taip galite jį sugadinti.
Nenaudokite daiktų aštriais galais, pavyzdžiui, automatinio pieštuko ar šratinuko. Taip galite subraižyti jutiklinio ekrano paviršių ar jį sulaužyti.
Ant ekrano uždėjus daiktą arba jį nuvalius, jutiklinis ekranas gali sureaguoti ir sukelti triktį.
Prieš naudodamiesi jutikliniu ekranu pirmą kartą, nuklijuokite apsauginę plėvelę.
Kad būtų lengviau naudotis ekranu, galite tinkinti meniu ir pertvarkyti dažnai naudojamus mygtukus. Taip pat galite susieti kelis parametrus su vienu mygtuku, kad operacijas atliktumėte paprasčiau. Jutiklinio ekrano pritaikymas
Sureguliuokite jutiklinio ekrano ryškumą
Jei sunku įžiūrėti jutiklinio ekrano turinį, atlikite toliau nurodytą operaciją <Pagrindinis> ekrane, kad sureguliuotumėte ryškumą.
<Skaisčio reguliavimas> sureguliuokite ryškumą naudodami <+> arba <->  <Uždaryti>
9CYW-04H