Pagrindiniai jutiklinio ekrano ekranai

Šiame skyriuje aprašyti įvairūs jutiklinio ekrano ekranai.
Ekranas <Pagrindinis>
Ekranas <Pagrindinis> rodomas paspaudus  (Pagrindinis). Ekrane <Pagrindinis> rodomas funkcijų mygtukų sąrašas, jame galite iškviesti skirtingas funkcijas. Elementai, rodomi ekrane <Pagrindinis>
Kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekranas
Ekrane <Pagrindinis> paspaudus funkcijų mygtukus, atsidaro pagrindinių funkcijų ekranas, kuriame galite iškviesti tokias funkcijas, kaip kopijavimas, faksogramų siuntimas ir nuskaitymas. Nors pagrindinių funkcijų ekranas ir jo parametrai gali skirtis priklausomai nuo funkcijų, parametrus galite keisti pagal savo poreikius. Pagrindinių savybių ekrano tinkinimas

Pavyzdys:
Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
Rodomi elementai priklauso nuo funkcijų.
Ekranas <Parametrai/įregistravimas>
Paspauskite  (Nust./Įreg.), kad atidarytumėte ekraną <Parametrai/įregistravimas>. Paspauskite pirmą klavišą kiekvienam parametrui, pavyzdžiui, popieriaus parametrai, rodymo parametrai ir tinklo parametrai, keisti. Be to, šiame ekrane galite registruoti adresatus, pavyzdžiui, el. pašto adresus ir fakso numerius.

Dabartinis meniu lygis

Rodomi dabartinio lygio ir vieno aukštesnio lygio ekranų pavadinimai.

Parametrų elementų sąrašas

Sąraše rodomi parametrų elementai, priklausantys dabartiniam meniu lygiui.
Jei nėra žemesnio lygio meniu, rodomas parametrų ekranas.
Ekranas <Būkl. kontrolė>
Paspaudus  (Būkl. kontrolė), rodomas ekranas <Būkl. kontrolė>. Šiame ekrane galite patikrinti spausdinimo ir perdavimo būseną, dažomųjų miltelių likutį ir atminties lygį.

Nukopijuotų / išspausdintų / perduotų / išsaugotų dokumentų būsena ir žurnalai

Rodoma dabartinė pasirinkto elemento būsena ar žurnalas. Šiame ekrane galite atšaukti kopijavimo, spausdinimo ir faksogramos perdavimo užduotis.
Kopijavimo atšaukimas
Faksogramos siuntimo atšaukimas
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
Spausdinimo atšaukimas
Spausdinimo būsenos ir istorijos tikrinimas

Eksploatacinės medžiagos

Galite patikrinti aparato būseną, pvz., dažomųjų miltelių ar likusio popieriaus kiekį ir atminties lygius.
Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Likusio eksploatacinių medžiagų kiekio tikrinimas
Klaidos ekranas
Kai kuriais atvejais, įvykus klaidai, pateikiami nurodymai, kaip reaguoti į klaidą. Norėdami išspręsti problemą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Veiksmai gavus kiekvieną pranešimą
Pavyzdys:
Įstringa popierius
Paspauskite , rodomą ekrane <Pagrindinis> ir pagrindinių funkcijų ekrane, kad galėtumėte tinkinti ekraną, pavyzdžiui, pertvarkyti mygtukus ar sukurti sparčiuosius klavišus. Jutiklinio ekrano pritaikymas
Galite keisti ekrano rodymo parametrus, tokius kaip, kurį ekraną rodyti pirmą įjungus aparatą, taip pat ar rodyti pranešimą apie likusio popieriaus ir dažomųjų miltelių kiekį. <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, kuris ekranas bus rodomas tam tikrą laiką neatliekant jokių operacijų. <Funkcija po automatinio nustatymo iš naujo>
 nurodo, kad atmintinėje / saugykloje esantys duomenys yra užšifruoti. Duomenų tvarkymas atmintinėje / saugykloje
9CYW-04J