Kitos apipavidalinimo funkcijos

Atsižvelgiant į prijungta pasirinktinę įrangą, galima naudoti ir kitas apipavidalinimo funkcijas. Pasirinktinė įranga
Pasukimas 90 laipsnių
Kiekvieną popieriaus rinkinį galite išvesti stačia ar gulsčia padėtimi.
Skylių išmušimas
Galite pramušti skyles dokumentams susegti.
Kai kuriems popieriaus tipams apipavidalinimo funkcijų atlikti negalima. Aparatinės įrangos techniniai duomenys
Konfigūruojant parametrus <Saugomų failų pasiekimas>
Apipavidalinimo funkcijas galite naudoti tik spausdindami PDF/XPS failus.
9CYW-06J