Tiektuvo valymas

Jei nuskaitant dokumentą iš tiektuvo susiduriama su kuria nors šių problemų, išvalykite tiektuvą.
Nepavyksta aiškiai nuskaityti dokumento
Nepavyksta aiškiai atpažinti dokumento formato
Nuskaitant dokumentas išsitepa
Dažnai stringa popierius
Valydami velenėlius juos sukite.
1
Išjunkite aparatą, tada atjunkite maitinimo kištuką nuo elektros lizdo.
Aparato išjungimas
Prieš išjungdami maitinimą, patikrinkite aparato veikimo būseną. Galite išjungti maitinimą, net jeigu aparatas vykdo operaciją, tačiau gali būti nutraukta operacija arba sugadinti duomenys.
2
Patraukite svirtelę ir atidarykite tiektuvo dangtį.
3
Nuvalykite velenėlius po tiektuvo dangčiu.
Sudrėkinkite minkštą audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite juo velenėlius. Nuvalę nušluostykite velenėlius minkštu ir sausu audiniu.
Jeigu velenėliai ir aplinkinės sritys labai nešvarios, nuvalykite jas. Sudrėkinkite audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite nešvarias sritis. Nuvalę nušluostykite sritis minkštu ir sausu audiniu.
4
Išvalykite po vidiniu tiektuvo dangčiu.
Atidarykite vidinį tiektuvo dangtį.
Nuvalykite skaidrią plastikinę dalį.
Sudrėkinkite minkštą audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite juo plastikinę dalį. Nuvalę nušluostykite plastikinę dalį minkštu ir sausu audiniu.
Prieš pereidami prie kito veiksmo, palaukite, kol visiškai nudžius.
Nuvalykite velenėlius (iš viso tris) po vidiniu dangčiu.
Sudrėkinkite minkštą audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite juo velenėlius. Nuvalę nušluostykite velenėlius minkštu ir sausu audiniu.
Prieš pereidami prie kito veiksmo, palaukite, kol visiškai nudžius.
Uždarykite vidinį tiektuvo dangtį.
Atsargiai uždarykite vidinį tiektuvo dangtį, kad neprispaustumėte pirštų ir nesusižeistumėte.
5
Nuvalykite dokumentų tiektuvo nuskaitymo plotą (ploną stiklo juostą) ir baltą plotą (velenėlius ir plokštę).
Atidarykite tiektuvą.
Nuvalykite baltą plokštę.
Sudrėkinkite minkštą audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite juo plokštę. Nuvalę nušluostykite plokštę minkštu ir sausu audiniu.
Prieš pereidami prie kito veiksmo, palaukite, kol visiškai nudžius.
Nuvalykite dokumentų tiektuvo skenavimo plotą.
Sudrėkinkite minkštą audinį vandeniu, gerai išgręžkite, tada nuvalykite juo sritį. Nuvalę nušluostykite sritį minkštu ir sausu audiniu.
Prieš pereidami prie kito veiksmo, palaukite, kol visiškai nudžius.
Uždarykite tiektuvą.
Atsargiai uždarykite tiektuvą, kad neprispaustumėte pirštų ir nesusižeistumėte.
6
Atsargiai uždarykite tiektuvo dangtį.
Atsargiai uždarykite tiektuvo dangtį, kad neprispaustumėte pirštų ir nesusižeistumėte.
7
Prijunkite maitinimo laido kištuką prie lizdo sienoje ir įjunkite maitinimą.
Aparato įjungimas
Jei išvalius tiektuvą ant originalų arba popieriaus vis tiek pasirodo dryžiai
Įdėkite į tiektuvą maždaug 10 A4 formato popieriaus lapų ir atlikite šią procedūrą, kad atliktumėte <Valyti tiektuvą>. Kai pasirodys pranešimas, kad valymas baigtas, pabandykite naudodami tiektuvą nukopijuoti originalą, kad patikrintumėte, ar problema pašalinta.
Tiektuvo valymas trunka apie 15 sek.

9CYW-01E