Būgno mazgo pakeitimas

Kai būgno bloko eksploatavimo laikas artėja link pabaigos, ekrano apačioje rodomas būgno mazgą pakeisti raginantis pranešimas. Paspauskite piktogramą dešinėje ekrano apačioje ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas apie tai, kaip pakeisti būgno mazgą.
Būgno blokus laikykite nuo šviesos šaltinių, pvz., tiesioginės saulės šviesos, apsaugotoje vietoje.
Laikant būgno blokus vėsioje, bet greitai sušylančioje patalpoje arba esant kitokiems staigiems temperatūros pokyčiams, blokų viduje formuojasi vandens lašeliai (kondensacija).
Nenuimkite oranžinio apsauginio dangtelio, kol nebus nurodyta tai padaryti toliau aprašytos procedūros metu.
Būgno bloko modelio numerį žr. Keičiamos dalys.
Ekrano apačioje rodomas pranešimas apie būgno mazgo keitimą skirsis, atsižvelgiant į jūsų sutartį.
Kai baigsite keisti būgno mazgą, paspauskite <Uždaryti>.

Būgno bloko keitimo procedūra

1
Atidarykite pagrindinės dalies priekinį dangtį.
2
Atidarykite būgno mazgo dešinįjį dangtelį.
3
Ištraukite būgno mazgą.
Ištraukite būgno mazgą, prilaikydami jį rankomis, kaip nurodyta schemoje.
Nepakreipkite būgno mazgo. Jei taip darysite, būgnas gali išsipilti.
4
Iš pakuotės išimkite naują būgno mazgą.
5
Sumontuokite naują būgno mazgą.
6
Nuimkite apsauginį dangtelį.
Pirmiausia stumkite oranžinės spalvos apsauginio dangtelio dešinėje pusėje esantį slankiklį į pagrindinės dalies galinę dalį, kol jis nebegalės eiti toliau, tada ištraukite apsauginį dangtelį.
Nuėmę apsauginį dangtelį, patikrinkite, ar būgno mazgas yra visiškai įstumtas į pagrindinę dalį. Jei būgno įrenginio iki galo neįstumsite, gali kilti gedimas.
7
Uždarykite būgno mazgo dešinįjį dangtelį.
8
Uždarykite pagrindinės dalies priekinį dangtį.
Pakeitę, įdėkite panaudotą būgno bloką į kartu su nauju būgno bloku pateiktą maišelį ir laikykite, kol jo atvyks paimti vietinis pardavimo atstovas ar techninės priežiūros atstovas.
9CYW-01R