Dvipusis dvigubo praleidimo tiektuvas

Originalų įdėjimo indikatorius

Įsižiebia, kai į originalų tiekimo dėklą įdedami originalai.

Tiektuvo dangtis

Šį dangtį atidarykite, jei reikia pašalinti tiektuve užstrigusį popierių. Tiektuve įstrigęs popierius

Slankieji kreiptuvai

Sureguliuokite šiuos kreiptuvus pagal originalo plotį.

Originalų tiekimo dėklas

Čia padėti originalai automatiškai tiekiami į tiektuvą. Įdėjus du ir daugiau lapų, originalus galima nuskaityti nepertraukiamai. Originalų padėjimas

Dokumentų tiektuvo nuskaitymo sritis

Šioje srityje nuskaitomi į tiektuvą įdėti originalai.

Ekspozicinis stiklas

Nuskaitant knygas, storus originalus, plonus originalus ir kitus originalus, kurių negalima nuskaityti naudojant tiektuvą, padėkite juos ant ekspozicinio stiklo. Originalų padėjimas

Originalų stabdiklis

Lengvai prilaiko originalus, kad jie būtų tvarkingai išvedami. Nereikia rankiniu būdu keisti jo padėties.

Originalų išvesties dėklas

Čia išvedami nuskaityti originalai.

Originalų išvesties indikatorius

Kad originalai neliktų originalų išvesties dėkle, šis indikatorius dega, kol originalai išvedami, ir kurį laiką mirksi po to, kai visi originalai išvesti.
Jei ant ekspozicinio stiklo padėtas storas originalas, pvz., knyga arba laikraštis, stipriai nespauskite tiektuvo.
Nedėkite jokių daiktų į originalų išvesties dėklą. Kitu atveju galite sugadinti originalus.
Reguliariai valykite tiektuvą ir ekspozicinį stiklą, kad užtikrintumėte tinkamus spausdinimo rezultatus. Reguliarus valymas
9CYW-00E