Originalų padėjimas

Originalus dėkite ant ekspozicinio stiklo arba į tiektuvą. Jei originalų, pavyzdžiui, knygų ir storo arba plono popieriaus, negalima dėti į tiektuvą, originalą dėkite ant ekspozicinio stiklo. Jei norite nuskaityti dvipusius originalus arba nuskaityti kelis originalo lapus, įdėkite juos į tiektuvą. Informaciją apie galimo dėti popieriaus formatą ir pan. žr. Pagrindinis įrenginys ir Dvipusis dvigubo praleidimo tiektuvas.
Naudokite tik visiškai sausus originalus
Dėdami originalus įsitikinkite, kad ant originalų esantys klijai, rašalas ar koregavimo skystis visiškai išdžiūvo.
Kad popierius neįstrigtų
Kad popierius nestrigtų, į tiektuvą nedėkite toliau nurodytų tipų originalų:
Suglamžyto arba sulankstyto popieriaus
Kopijuojamojo popieriaus arba popieriaus su kopijuojamuoju paviršiumi
Susibangavusio arba susisukusio popieriaus
Gruntuoto popieriaus
Suplyšusių originalų
Originalų su didelėmis skylėmis
Vyniojamojo arba plono popieriaus
Susegtų originalų
Popieriaus, naudoto spausdinant šiluminio perdavimo spausdintuvu
Skaidrių
Originalų su rašteliais
Suklijuotų originalų
Originalų skaidrioje įmautėje
Kad originalai būtų nuskaitomi tiksliau
Į tiektuvą įdėti originalai nuskaitomi tiekiant į aparatą. Kita vertus, ant ekspozicinio stiklo padėti originalai nuskaitymo metu išlieka fiksuotoje padėtyje. Jei norite gaut tikslesnius nuskaitymo rezultatus, originalus rekomenduojama dėti ant ekspozicinio stiklo.
Kalkinio popieriaus ar skaidrių nuskaitymas
Jei norite nuskaityti skaidrius originalus (pvz., kalkinį popierių ar skaidres), padėkite juos ant ekspozicinio stiklo ir uždenkite juos paprastu baltu popieriumi.
Dokumentų formatai
Prieš nuskaitant aparatas automatiškai nustato įdėto dokumento formatą. Dokumentus siunčiant faksu, jei gavėjo aparate esančio popieriaus formatas yra mažesnis už nuskaityto dokumento formatą, prieš siunčiant originalo atvaizdas gali būti sumažintas arba padalytas į mažesnes dalis.

Originalų dėjimas ant ekspozicinio stiklo

1
Atidarykite tiektuvą.
Jeigu padedate originalą, kuriam nepakanka tiektuvo angos, originalas gali būti aptiktas netinkamai.
2
Originalą ant ekspozicinio stiklo dėkite priekine puse į apačią.
Sulygiuokite originalo kampą su viršutiniu kairiuoju ekspozicinio stiklo kampu.
Kopijuojant 2-pusį originalą, padėkite originalą, kad jo viršus ir apačia būtų tinkamoje padėtyje, kaip nurodyta tolesnėje iliustracijoje.
3
Atsargiai uždarykite tiektuvą.
Originalas paruoštas nuskaityti.
Kai nuskaitymas baigtas, nuimkite originalą nuo ekspozicinio stiklo.
Uždarydami tiektuvą saugokitės, kad jūsų akių nepasiektų per ekspozicinį stiklą sklindanti šviesa.
Jei ant ekspozicinio stiklo padėtas storas originalas, pvz., knyga arba laikraštis, stipriai nespauskite tiektuvo.
Žymos aplink ekspozicinį stiklą nurodo dydžius, kurie neaptinkami automatiškai.

Originalų įdėjimas į tiektuvą

Nedėkite objektų į originalų išvesties dėklą, nes priešingu atveju galite pažeisti originalus.
1
Pagal originalų formatą sulygiuokite slankiuosius kreiptuvus.
2
Išskleiskite originalų šūsnį ir sulygiuokite kraštus.
Išskleiskite originalų šūsnį nedideliais pluoštais ir sulygiuokite kraštus švelniai kelis kartus pabaksnodami šūsnį į lygų paviršių.
3
Įdėkite originalus į tiektuvą priekine puse į viršų tiek, kiek lenda.
Jei įdėjote pakankamai giliai, pradeda šviesti originalų įdėjimo indikatorius.
Originalai paruošti nuskaityti.
Kiekio ribos linijos
Įsitikinkite, kad originalų šūsnies dydis neviršija kiekio ribos linijų (). Padėjus per daug originalų, jų gali nepavykti nuskaityti arba popierius gali įstrigti.
Kai dedamas sulenktas originalas
Prieš dėdami originalus į tiektuvą, visada išlyginkite nelygumus. Jei originalas sulankstytas, gali nepavyti nustatyti originalų formato ir todėl gali būti rodomas klaidos ekranas.
Sulygiuokite slankiuosius kreiptuvus pagal originalo kraštus
Dėl per laisvai arba per standžiai nustatytų slankiųjų kreiptuvų gali sutrikti tiekimas arba įstrigti popierius.
Kol originalai nuskaitomi
Nedėkite ir neišimkite originalų.
Baigus nuskaityti
Išimkite nuskaitytus originalus iš originalų išvesties dėklo, kad popierius neįstrigtų. Kad originalai neliktų originalų išvesties dėkle, originalo išvesties indikatorius dega, kol originalai išvedami, ir kurį laiką mirksi po to, kai visi originalai išvesti.
Nuskaitant ilgas originalų juostas
Jei nuskaitote ilgus originalus (iki 630 mm ilgio), nuskaitymo ir popieriaus išvedimo metu prilaikykite originalus.
Dedant plono popieriaus originalus
Jei kopijuosite patalpoje, kurioje aukšta temperatūra arba labai drėgna, ploni originalai gali susiglamžyti.
Dėdami originalą nestumkite jo per stipriai. Originalo gali nepavykti tinkamai patiekti arba jis gali įstrigti.
Pakartotinai nuskaitant tą patį originalą
Rekomenduojama pakartotinai nenuskaityti to paties originalo daugiau kaip penkis kartus (tai priklauso nuo popieriaus kokybės). Originalas gali susilankstyti arba susiglamžyti, arba jį gali būti sunku nusiųsti.
Spalvotų originalų skiriamoji geba
Nuskaitant spalvotą originalą, kai parametras nustatytas taip, kad būtų automatiškai skiriamos spalvos, dokumentas gali būti palaikytas nespalvotu, jei jo spalvotos dalys yra tik pilkose srityse, kaip pavaizduota toliau esančioje iliustracijoje.
Popieriaus tiekimo
kryptis
: 10 mm
: 17 mm
Norėdami nuskaityti originalą kaip spalvotą dokumentą, įjunkite aparato visų spalvų režimą.
Kopijuojant 2-pusį originalą, padėkite originalą, kad jo viršus ir apačia būtų tinkamoje padėtyje, kaip nurodyta tolesnėje iliustracijoje.
Galite sudėti skirtingo formato originalus ir visus juos nuskaityti vienu metu.
Skirtingų formatų originalų kopijavimas kartu (skirtingų formatų originalai)
Skirtingų formatų originalų skenavimas kartu (skirtingų formatų originalai)
Skirtingų formatų originalų siuntimas / įrašymas kartu (skirtingo formato originalai)
9CYW-00S