Pasirinktinė įranga

Aparato funkcionalumą galima išplėsti įrengus pasirinktinę įrangą.
Daugiau informacijos apie su sistema susijusią pasirinktinę įrangą žr. Sistemos parinktys.

Galima pasirinktinė įranga

Tinkamos pasirinktinės įrangos radimas

Prijungti popieriaus stalčius

Norint įdėti sunkų gruntuotą popierių

Naudoti tokias funkcijas kaip lenkimo ir susegimo arba įrengti papildomą originalų išvesties dėklą

Informacijos apie pasirinktinę įrangą, kuri leidžia naudoti tokias funkcijas kaip sulenkimo ir susegimo, žr. Pasirinktinė įranga, suteikianti galimybę naudotis tam tikromis funkcijomis

Norėdami sumontuoti dangtį, o ne tiektuvą

Naudoti palaikymo įrankį uždarant tiektuvą

Papildomai vietai originalams dėti ir pan.

Pasirinktinės įrangos naudojimas

Jei prie aparato prijungtas apipavidalintuvas, nedėkite rankų į dėklo dalį, kurioje atliekamas susegimas (prie velenėlių), nes galite susižeisti.
Nekiškite rankų ar pirštų prie apipavidalintuvo, kai jis veikia. Taip darydami galite susižeisti arba sugadinti apipavidalintuvą.
Išimdami popierių iš apipavidalintuvo dėklo, nedėkite rankų ant apipavidalintuvo išvesties dėklo. Dėklas gali pajudėti aukštyn ir jūsų rankos gali įstrigti.
Į apipavidalintuvo dėklus nedėkite jokių daiktų, išskyrus popierių, nes galite sugadinti dėklus.
Atsižvelgiant į prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, kai kurie parametrai gali būti nerodomi.
9CYW-027