Inner Finisher-L/Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D

Prijunkite „Inner Finisher-L“, kad galėtumėte naudoti toliau nurodytas apipavidalinimo funkcijas.
Rūšiavimas
Spaudiniai surūšiuojami į rinkinius taip, kad puslapiai būtų sudėlioti kaip originale.

Grupė
Visi to paties originalo puslapio spaudiniai sugrupuojami į rinkinius.

Pastūmimas
Kiekviena spaudinių grupė pastumiama skirtingais sluoksniais.

Susegimas + rūšiavimas
Spaudiniai surūšiuojami į rinkinius, kurių puslapiai sudėlioti dokumento tvarka ir susegami (kampas / dvigubas).

Susegimas + grupavimas
Visi to paties originalo puslapio spaudiniai sugrupuojami į rinkinius ir susegami (kampas / dvigubas).

Be susegimo
Spaudiniai sulenkiami ir surišami nenaudojant segiklio. Lapus galima lengvai atskirti suspaudus sulenktą vietą pirštais. Ši funkcija praverčia, siekiant sutaupyti sankabėlių ir greitai surišti spaudinius.
Jeigu reikia informacijos apie popieriaus formatus, kuriems tinka režimas Be sankabėlių, žr. Inner Finisher-L.
Daugiau informacijos apie popierių, kuriam negalima naudoti susegimo be sąsagų funkcijos, žr. Popierius, kuriam negalite taikyti apipavidalinimo funkcijų. Atsižvelgiant į sąsagos padėti, toliau nurodytų funkcijų negalima naudoti.
Popierius, kurio negalima naudoti dvipusiam spausdinimui
Mišrūs popieriaus formatai
Atsižvelgiant į naudojimo aplinką ir popieriaus tipą, sulenktą vietą galima lengvai perskirti.
Rankinis susegimas
Atspausdintus lapus galima susegti rankiniu būdu įkišus lapus į plyšį. Pavyzdžiui, galite išimti susegto dokumento sąsagas, dokumentą nukopijuoti arba nuskaityti ir jį susegti iš naujo.
Jei įrengėte „Inner 2/4 Hole Puncher-D“ ar „Inner 4 Hole Puncher-D“ dalyje „Inner Finisher-L“, spaudiniuose galite išmušti skyles.

Išorės vaizdas

Papildomas dėklas

Jei naudojate didelio formato popierių, ištraukite papildomą dėklą.

Išvesties dėklas

Lapai išvedami į išvesties dėklą.

Susegimo mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, kai norite rankiniu būdu susegti popierių (rankinis susegimas). Taip pat galite susegti popierių nespausdami mygtuko. Galite nurodyti, kiek laiko praėjus įdėti popieriaus lapai turi būti susegti. <Laikas iki segimo pradžios segiklio režimu>

Plyšys

Įkiškite lapus, kad rankiniu būdu susegtumėte popierių. Galite nurodyti, kiek laiko praėjus įdėti popieriaus lapai turi būti susegti.

Dešinysis dangtis (Inner 2/4 Hole Puncher-D/Inner 4 Hole Puncher-D)

Atidarykite, kad išmestumėte skylmušio atliekas.

Kairysis dangtelis (Inner Finisher-L)

Atidarykite, kad išimtumėte įstrigusį popierių, išimtumėte įstrigusias sąsagas iš susegimo įtaiso arba pakeistumėte sąsagų kasetę.
Susegimo vietos pasirinkimas
Rankinis susegimas
Skylių mušimas
Jeigu reikia informacijos apie popieriaus formatus, kuriems tinka režimas Susegimas, žr. Inner Finisher-L.
Informacijos, kaip pakeisti segiklių kasetę, žr. Segiklių papildymas (pasirinktinai).
Informacijos, kaip pašalinti įstrigusį popierių arba sąsagas, žr. Įstrigusio popieriaus šalinimas ir Įstrigusių segtukų išėmimas (pasirinktinai).
Atsižvelgiant į popieriaus tipą, kartais neįmanoma susegti didžiausio lapų skaičiaus. Tokiu atveju reikia pakeisti popieriaus tipą arba bandyti susegti mažiau lapų.
Rūšiavimas ir grupavimas
Pasirinkus <Pastūmim.> kartu su rūšiavimo arba grupavimo funkcija, kiekviena spaudinių grupė pastumiama.
Segikliai
Naudodami susegimo režimą, neištraukite lapų pluošto iš išvesties dėklo užduoties metu. Lapus ištraukite tik tada, kai užduotis bus baigta.
Jei parodomas pranešimas „Įdėkite segtukų į segimo mazgą.“, pradeda trūkti segiklių. Jei norite segti toliau, pakeiskite sąsagų dėžutę.
Kai dėklas nusileidžia į žemiausią padėtį arba susegus 30 rinkinių, išvedimas laikinai nutraukiamas. Ištraukus visus lapus, spausdinimo procesas tęsiamas.
9CYW-02C