Tinklo ryšio rakto ir sertifikato registravimas

Naudodami nuotolinio vartotojo sąsają, galite iš savo kompiuterio į aparatą registruoti raktus / sertifikatus, CA sertifikatus ir S/MIME sertifikatus. Paskirkite administratorių, kuris bus atsakingas už šių elementų registravimą.
Toliau pateikti ryšio metodai naudoja raktą / sertifikatą arba CA sertifikatą. Jei norite realiam ryšiui naudoti registruotą raktą ir sertifikatą, turite nurodyti raktą ir sertifikatą kiekvieno ryšio metodo parametruose. Tačiau X.509 DER formato CA sertifikato nereikia nurodyti kiekvieno ryšio metodo parametruose. Jį galite naudoti tiesiog užregistravę aparate.

Rakto ir sertifikato registravimas

Raktus ir sertifikatus (serverio sertifikatus) galima užregistruoti naudojant nuotolinio vartotojo sąsają. Daugiau informacijos apie šiame aparate galimus užregistruoti raktus ir sertifikatus rasite skyriuje „Sistemos specifikacijos“.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Spustelėkite [Register Key and Certificate].
5
Spustelėkite [Install].
6
Įdiekite raktą ir sertifikatą.
Spustelėkite [Browse...], nurodykite diegiamus failus (raktą ir sertifikatą), tada spustelėkite [Start Installation].
7
Užregistruokite raktą ir sertifikatą.
1
Pasirinkite raktą ir sertifikatą, kuriuos norite užregistruoti, tada spustelėkite [Register].
2
Įveskite rakto pavadinimą ir slaptažodį, tada spustelėkite [OK].
[Key Name]
Raidėmis ir skaičiais įveskite pavadinimą rakto, kuris užregistruotas aparate.
[Password]
Raidėmis ir skaičiais įveskite privataus rakto, kuris nustatytas registruojamame faile, slaptažodį.
Raktų ir sertifikatų valdymas
Išsamius parametrus peržiūrėti arba trinti raktus bei sertifikatus galite ekrane, kuris parodytas 4 veiksme.
Jei rodoma  raktas yra pažeistas arba netinkamas.
Jei rodoma , raktui nėra sertifikato.
Spustelėkite ant rakto pavadinimo, kad peržiūrėtumėte išsamią sertifikato informaciją. Taip pat šiame ekrane spustelėję [Verify Certificate] galite patikrinti, ar sertifikatas galioja.
Norėdami ištrinti raktą ir sertifikatą, pasirinkite tą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite [Delete]  [OK].

CA sertifikato registravimas

X.509 DER formato CA sertifikatai jau įdiegti aparate. Jei tai reikalinga konkrečiai funkcijai, galite įdiegti naują CA sertifikatą. Informacijos apie aparate galimus užregistruoti CA sertifikatus rasite skyriuje „Sistemos specifikacijos“.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Spustelėkite [Register CA Certificate].
5
Spustelėkite [Install].
6
Įdiekite CA sertifikatą.
Spustelėkite [Browse...], nurodykite diegiamą failą (CA sertifikatą) ir spustelėkite [Start Installation].
7
Užregistruokite CA sertifikatą.
Pasirinkite CA sertifikatą, kuriuos norite užregistruoti, tada spustelėkite [Register].
CA sertifikatų valdymas
Išsamius parametrus peržiūrėti arba trinti CA sertifikatus galite ekrane, kuris parodytas 4 veiksme.
Spustelėję pamatysite išsamią informaciją apie CA sertifikatą. Taip pat šiame ekrane spustelėję [Verify Certificate] galite patikrinti, ar CA sertifikatas galioja.
Norėdami ištrinti CA sertifikatą, pasirinkite tą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite [Delete]  [OK].

S/MIME sertifikato registravimas

Galite užregistruoti viešojo rakto sertifikatą (S/MIME sertifikatą) el. pašto / I-fakso šifravimui naudojant S/MIME. Informacijos apie aparate galimus užregistruoti S/MIME sertifikatus rasite skyriuje „Sistemos specifikacijos“. Informacijos, kaip konfigūruoti S/MIME parametrus, rasite skyriuje <S/MIME parametrai>.
1
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają. „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas
2
Portalo puslapyje spustelėkite [Settings/Registration]. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
3
Spustelėkite [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Spustelėkite [Register S/MIME Certificate].
5
Užregistruokite S/MIME sertifikatą.
Spustelėkite [Browse...], nurodykite diegiamą failą (S/MIME sertifikatą) ir spustelėkite [Register].
S/MIME sertifikatų valdymas
Išsamius parametrus peržiūrėti arba trinti S/MIME sertifikatus galite ekrane, kuris parodytas 4 veiksme.
Spustelėję  pamatysite išsamią informaciją apie S/MIME sertifikatą. Taip pat šiame ekrane spustelėję [Verify Certificate] galite patikrinti, ar S/MIME sertifikatas galioja.
Norėdami ištrinti S/MIME sertifikatą, pasirinkite tą, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite [Delete]  [OK].
9CYW-0F1