Asmeninių aplankų konfigūravimas

Asmeninis aplankas yra individualus aplankas, kurį gali naudoti vartotojas prisijungęs per asmeninio autentifikavimo valdymo sistemą. Bendrinami aplankai ir failų serveriai gali būti nurodyti ir naudojami kaip Asmeninis aplankas.
Administratorius, turintis Administrator teises, pasirenka asmeninių aplankų nurodymo metodą. Prisijungę vartotojai nurodo asmeninius aplankus naudodami administratoriaus nurodytą parametrą.
Asmeninis aplankas yra aplankas, esantis toliau išvardytuose ekranuose.
<Skenavimas ir siuntimas>
<Tinklas> dalyje <Skenavimas ir išsaugojimas>
<Tinklas> dalyje <Saugomų failų pasiekimas>
Aplankų kūrimas bet kurioje vartotojų nurodytoje vietoje
Vartotojai asmeninį aplanką gali sukurti bet kurioje pageidaujamoje vietoje. Tai leidžia kiekvienam vartotojui siųsti dokumentus į pažįstamoje vietoje esantį aplanką.
Aplankų kūrimas administratoriaus nurodytame pradiniame aplanke
Administratoriaus nurodytame aukštesnio lygio aplanke (pradiniame aplanke) sukuriamas aplankas kiekvienam vartotojo vardui. Tokius asmeninius aplankus valdyti paprasčiau, nes jie visi laikomi vienoje vietoje. Galima nurodyti „Windows“ (SMB) bendrinamą aplanką arba „WebDAV“ serverį.
Jei pradinį aplanką nustatote „WebDAV“ serveryje, visų vartotojų aplankai turi būti paruošti iš anksto.
Aplankų kūrimas serverio nurodytoje vietoje
Asmeniniai aplankai nurodomi pagal tapatybės nustatymo serveryje, pavyzdžiui, „Windows“ serveryje su „homeDirectory“ atributu, užregistruotą aplanko informaciją. Galima nurodyti tik „Windows“ (SMB) bendrinamą aplanką.

Nustatymas, kaip nurodyti asmeninių aplankų vietą

1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Funkcijos parametrai>  <Siuntimas>  <Bendrieji parametrai>  <Asmeninio aplanko nurodymo būdas>.
Šis parametras visiškai toks pat, kaip toliau pateikiamas. Šie parametrai yra skirtingose vietose, tačiau atlieka tą pačią funkciją.
 (Nust./Įreg.) <Funkcijos parametrai> <Failų išsaugojimas/pasiekimas> <Tinklo parametrai> <Asmeninio aplanko nurodymo būdas>
3
Pasirinkite, kaip nustatyti asmeninių aplankų vietą.
Aplankų kūrimas bet kurioje vartotojų nurodytoje vietoje
Paspauskite <Kiekvieno vartotojo įregistravimas>  <Gerai>. Kiekvienas vartotojas gali nurodyti savo asmeninio aplanko vietą.
Aplankų kūrimas administratoriaus nurodytame pradiniame aplanke
1
Paspauskite <Pradinis aplankas>  <Nustatyti>.
2
Pasirinkite pradinį aplanką ir paspauskite <Gerai>.
<Protokolas>
Pasirinkite, koks protokolas bus naudojamas pasiekiant asmeninius aplankus.
<Pagr. komp. pavadinimas>
Įveskite kompiuterio, kuriame norite sukurti pradinį aplanką, pagrindinio kompiuterio vardą arba IP adresą.
<Aplanko kelias>
Įveskite pradinio aplanko aplanko kelią. Pavyzdžiui, įveskite „users\public\share“ pradiniam aplankui, kuris sukurtas antriniame aplanke, pavadintame „share“, esančiame aplanke „Public“ diske C: (kelias: „C:\users\public\share“).
Galite negalėti nurodyti kelio, jei yra per daug aplankų lygių.
3
Pasirinkite naudosimą tapatybės patvirtinimo informaciją ir spustelėkite <Gerai>.
Jei norite asmeniniam aplankui naudoti atskirą vartotojo vardą ir slaptažodį, spustelėkite <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>, kad pridėtumėte žymėjimą žymės langelyje. Pašalinkite žymėjimą, jei norite naudoti tokį patį vartotojo vardą ir slaptažodį, kuris įvedamas prisijungiant. Jei šiam elementui pridėta langelio žymėjimo žymė, kiekvienam vartotojui būtina užregistruoti vartotojo vardą ir slaptažodį.
Pradiniame aplanke sukuriamas aplankas su tokiais pavadinimais:
Jei pažymėtas langelis <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>: vartotojo vardu, kurį nurodė vartotojas
Jei langelis prie <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.> nepažymėtas: prisijungimui naudojami vartotojo vardu
Aplankų kūrimas serverio nurodytoje vietoje
1
Paspauskite <Prisijungimo serverio naudojimas>.
2
Pasirinkite naudosimą tapatybės patvirtinimo informaciją ir spustelėkite <Gerai>.
Jei norite asmeniniam aplankui naudoti atskirą vartotojo vardą ir slaptažodį, spustelėkite <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>, kad pridėtumėte žymėjimą žymės langelyje. Pašalinkite žymėjimą, jei norite naudoti tokį patį vartotojo vardą ir slaptažodį, kuris įvedamas prisijungiant. Jei šiam elementui pridėta langelio žymėjimo žymė, kiekvienam vartotojui būtina užregistruoti vartotojo vardą ir slaptažodį.
Norint pasiekti asmeninį aplanką reikalingos autentifikavimo informacijos (vartotojo vardo ir slaptažodžio) gauti iš „Active Directory“ negalima. Jei pasirinktas parametras <Naudoti kiekv. vart. auten. inf.>, vartotojo vardas ir slaptažodis, reikalingi norint prisijungti prie aparato naudojant tapatybės patvirtinimą klaviatūra, užregistruojami kaip autentifikavimo informacija, skirta asmeniniam aplankui pasiekti.
Būtina naudoti šią funkciją palaikančią įsiregistravimo paslaugą. Prireikus daugiau informacijos, konsultuokitės su pardavimo ar techninės priežiūros atstovu.
Jei naudojate vartotojų tapatybės patvirtinimą, sukonfigūruokite aplanką, esantį „homeDir“, kuris yra vartotojo atributas „Active Directory“ (aktyviame kataloge), naudodami formatą „\\host name\folder path“.
Asmeninio aplanko ir tapatybės patvirtinimo kiekvienam vartotojui registravimas
Jei <Asmeninio aplanko nurodymo būdas> nustatyta į <Kiekvieno vartotojo įregistravimas>, kaip asmeninį aplanką kiekvienam vartotojui užregistruokite vieną iš toliau pateikiamų variantų. Užregistruoti parametrai yra tokie patys ir registruojamas toks pats asmeninis aplankas, kad ir koks parametras sukonfigūruojamas.
<Skenavimas ir siuntimas> <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> <Asmeninis aplankas>
<Skenavimas ir išsaugojimas> <Tinklas>  <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> <Asmeninis aplankas>
<Saugomų failų pasiekimas> <Tinklas> <Kiekvieno vartotojo inform. įregistrav./redagav.> <Asmeninis aplankas>
9CYW-0CS