<Numatytieji ataskaitos spausdinimo parametrai>

Nurodykite numatytuosius parametrus, naudojamus, kai spausdinamos ataskaitos, tokios kaip siuntimo ataskaita ir ryšio valdymo ataskaita.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<2-pusis spausdinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Spausd. param.>  <Numatytieji ataskaitos spausdinimo parametrai>
Nurodykite, ar spausdinti ataskaitą ant abiejų popieriaus lapų pusių.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<2-pusis spausdinimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
9CYW-0JF