Parametrai / įregistravimas

Konfigūruojant šiame skyriuje aprašytus parametrus galima pritaikyti aparatą pagal savo aplinką ir poreikius. Norėdami pradėti konfigūruoti, paspauskite  (Nust./Įreg.).
Šiame skyriuje aprašyta, ką konfigūruoja kiekvienas meniu Parametrai/įregistravimas elementas. Atminkite, kad galimi elementai skiriasi priklausomai nuo vartotojo privilegijų prisijungiant ir naudojamų įrenginių.
Garso parametrai (Adjust Volume) (reguliuoti garsumą) rodomi paspaudus <Garso parametrai>.
Atsižvelgiant į prie aparato prijungtos pasirinktinės įrangos konfigūraciją, kai kurie parametrai gali būti nerodomi.
Atsižvelgiant į parametrus, kai kurie pakeitimai gali būti pritaikyti ne iš karto. Tokiu atveju būtina atlikti vieną iš toliau išvardytų veiksmų.
Ekrane paspauskite <Taip>, šitaip patvirtindami, kad norite atlikti pakeitimus.
Paspauskite  (Nust./Įreg.) <Par. keit. taikymas>.
Iš naujo paleiskite aparatą.
Elementai, kuriuos gali nustatyti administratoriai, skiriasi nuo tų, kurie yra prieinami paprastiems vartotojams. Elementai, kuriuos galima nustatyti, taip pat skiriasi priklausomai nuo funkcijų apribojimų, kuriuos taiko administratoriaus teises turintys vartotojai.

Parametrų sąrašas

Parametro elementai ir vertės nurodytos po parametro aprašu. Numatytieji gamykliniai parametrai nurodyti paryškintais raudonais ženklais.
„DeviceAdmin“ ir „NetworkAdmin“
Elementai „DeviceAdmin“ ir „NetworkAdmin“ nurodomi kiekvienam Parametrai/įregistravimas lentelėje esančiam elementui. Jei aparatui nustatytas administratoriaus vaidmuo, vartotojai su teisėmis Administrator gali keisti visus parametrus, o įprasti vartotojai gali keisti tik dalį parametrų. Tuo tarpu vartotojai su teisėmis DeviceAdmin ar NetworkAdmin gali keisti tam tikrus parametrus net tada, kai prieiga prie šių parametrų ribojama. Šių parametrų atveju reikšmės „Taip“ ir „Ne“ nurodo, ar šiuos parametrus galima keisti turint DeviceAdmin ir NetworkAdmin teises.
„Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)“
Elementas „Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)“ nurodomas prie kiekvieno Parametrai/įregistravimas lentelėje esančio elemento. Reikšmės „Taip“ ir „Ne“ nurodo, ar parametrą galima nustatyti nuotolinėje vartotojo sąsajoje.
Funkcija „Importuoti viską“
Elementas „Funkcija „Importuoti viską““ nurodomas Parametrai/įregistravimas lentelėje. Atsižvelgiant į tai, ar parametro elementas gali būti importuojamas kaip paketas, nurodomos reikšmės „A“, „B“, „C“, arba „Ne“.
A, B ir C reikšmės
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Šiame skirsnyje nurodoma, kurie Parametrai/įregistravimas lentelės elementai atitinka nuotolinės vartotojo sąsajos paketinio importavimo funkcijos elementus. Neimportuojami / neeksportuojami elementai yra pažymėti ženklu „-“. Visų parametrų importavimas / eksportavimas
Elementai, su kuriais galima atlikti grupinį eksportavimą iš nuotolinės vartotojo sąsajos

<Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai>

Kai vartotojo autentifikacija (Vartotojų valdymas) įjungta, <Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai> rodomi ekrane po to, kai paspaudžiate  (Nust./Įreg.) ir prisijungiate su administratoriaus teisėmis. Jei pasirenkate <Asmeniniai parametrai> ir pakeičiate galimus personalizuoti elementus, parametrai registruojami kaip asmeniniai prie aparato prisijungusio vartotojo parametrai (Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas). Jei pasirenkate <Aparato parametrai>, parametrai registruojami kaip aparato parametrai. Jei prisijungiate kaip vartotojas be administratoriaus teisių, kaip ir <Asmeniniai parametrai> atveju, jei pakeičiate galimus personalizuoti elementus, jie registruojami kaip asmeniniai parametrai, o ne kaip įrenginio parametrai.
9CYW-0H5