Įsiregistravimas administratoriaus teisėmis

Įsiregistruokite administratoriaus teisėmis, kitaip negalėsite nustatyti svarbių su tinklu ir sauga susijusių elementų. Norėdami nustatyti vartotojo valdymą, kai sąranka bus baigta, turite įsiregistruoti administratoriaus teisėmis. Numatytasis administratoriaus vartotojo vardas yra „Administrator“, o numatytasis slaptažodis „7654321“. Kai ketinate valdyti aparatą kaip „Administrator“, pakeiskite esamą slaptažodį, kad užtikrintumėte patikimesnę saugą. Pakeistą slaptažodį turi žinoti tik administratorius.
Galite išjungti „Administrator“ ir administratoriaus teises suteikti tam tikriems vartotojams.
Administratoriaus slaptažodžio inicijavimas
Jei užmiršote „Administrator“ slaptažodį, galite atkurti numatytąjį slaptažodį. Paspauskite  (Skaitiklio/aparato informacija)  <Aparato info./kita>  <Admin. slaptaž. inicijavimas>  įveskite licencijos raktą  paspauskite <Pradėti>  <Gerai>.
Jei „Administrator“ išjungtas, jis įjungiamas inicijuojant slaptažodį. Vartotojo informacijos registravimas vietiniame įrenginyje
Galite uždrausti inicijuoti administratoriaus slaptažodį. <Administratoriaus slaptažodžio inicijavimo draudimas>
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Įsiregistruoti>.
3
Įsiregistruokite atlikdami reikiamus veiksmus.
Tapatybės patvirtinimas klaviatūra
1
Nustatykite vartotojo vardą ir slaptažodį.
Įveskite vartotojo su administratoriaus teisėmis vardą ir paspauskite <Toliau>.
Nustatykite slaptažodį ir paspauskite <Gerai>.
2
Paspauskite <Įsiregistruoti>.
Jei nepakeitėte administratoriaus slaptažodžio, rodomas pranešimas, raginantis pakeisti slaptažodį. Paspauskite <Taip> ir nustatykite naują slaptažodį. Norėdami naują slaptažodį patvirtinti, turite jį įvesti du kartus.
Jei administratoriaus slaptažodį jau pakeitėte, funkcijos bus prieinamos sėkmingai įsiregistravus.
Baigę naudoti atsijunkite.

Įsiregistravus administratoriaus teisėmis

Paspaudus  (Nust./Įreg.), rodomas šis ekranas.
Jei nustatėte kaip <Asmeniniai parametrai> ir pakeitėte elementus, kuriuos galima suasmeninti, parametrai registruojami kaip prie aparato prisijungusių vartotojų asmeniniai parametrai.
Jei nustatėte kaip <Aparato parametrai>, parametrai registruojami kaip aparato parametrai.
<Asmeniniai parametrai> ir <Aparato parametrai> rodomi tik <Parametrai/įregistravimas> ekrane, jei įsiregistravote administratoriaus teisėmis.
9CYW-036