Antrinės linijos IPv4 adreso nustatymas

Nurodykite antrinės linijos IPv4 adresą.
Su antrine linija galima naudoti tik IPv4 adresus.
1
Paspauskite  (Nust./Įreg.).
2
Paspauskite <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai>.
3
Paspauskite <IP adreso parametrai> ir nustatykite antrinės linijos IP adresą.
Taip pat galite nustatyti automatinį priskyrimą ir rankinį įvedimą. Nustačius abu ir nustačius <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> kaip <Išjungt.>, rankiniu būdu įvestas IP adresas naudojamas, kai nepavyksta automatiškai nuskaityti IP adreso.
Automatinis IP adreso priskyrimas naudojant DHCP
Paspauskite <DHCP>. Pasirinkite šį elementą pagal belaidžio LAN aplinką.
Jei pasirinkta <DHCP>, ryšys atliekamas siekiant patikrinti, ar teikiamos tinklo paslaugos, neatsižvelgiant į tai, ar aplinkoje galima naudoti DHCP. Jei nenaudojate DHCP, rekomenduojama panaikinti šio elemento žymėjimą.
Rankinis IP adreso įvedimas
1
Patvirtinkite, kad <DHCP> žymėjimas panaikintas.
Jei jis pasirinktas, žymėjimą panaikinkite paspaudę mygtuką.
2
Įveskite IP adresą, potinklio kaukę (subnet mask) ir tinklų sietuvo (gateway) adresą.
Paspauskite kiekvieną mygtuką ir įveskite reikiamą parametrą.
Kai prijungiate prie kito tinklo naudodami maršrutizatorių, įveskite šliuzo adresą ir sukonfigūruokite <Statinės kelvados parametrai>. Statinio maršruto parinkimo nustatymas
4
Paspauskite <Gerai>.
5
Paspauskite  (Nust./Įreg.)  <Taip>.
9CYW-03W