Tinklo aplinkos nustatymas

Norėdami prijungti aparatą prie tinklo, prijunkite aparatą prie maršrutizatoriaus naudodami LAN kabelį arba „Wi-Fi“ ir tinkle nurodykite unikalų IP adresą. IP adresą galima nurodyti dviem būdais: automatiniu nustatymu ir rankiniu nustatymu. Pasirinkite būdą, tinkantį jūsų ryšio aplinkai ir įrenginiams. Aparatas suderinamas ne tik su pagrindinėmis tinklo funkcijomis, bet ir su pažangiausiomis technologijomis ir gali prisitaikyti prie įvairios aplinkos. Atlikite jūsų aplinkai būtiną parengimą.
Saugaus naudojimo informacija
Jei aparatą prijungsite prie tinklo be tinkamų saugos priemonių, aparatas gali gauti neteisėtą prieigą iš trečiųjų šalių. Nustatykite tinklo saugą, kad apsaugotumėte svarbius duomenis ir informaciją. Tinklo saugos parametrų konfigūravimas
Galite prijungti aparatą prie kompiuterio naudodami USB kabelį (Dalys ir jų funkcijos). Tačiau jei įrenginį prie kompiuterio prijungiate tik USB kabeliu, neprisijungdami prie tinklo, neįmanoma atlikti tokių veiksmų kaip skaitytuvo naudojimas arba duomenų siuntimas / perkėlimas iš aparato į kompiuterį.
Galite aparatą prie mobiliųjų įrenginių prijungti belaidžiu tiesioginiu ryšiu. Tiesioginis prijungimas

Patikrinkite prieš tvarkydami

Norėdami prijungti prie tinklo atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pirmiausia patvirtinkite.
Ar kompiuteris ir maršrutizatorius tinkamai sujungti LAN kabeliu? Daugiau informacijos rasite kiekvieno įrenginio instrukcijoje arba kreipkitės į gamintoją.
Ar kompiuterio tinklo parengimas baigtas? Jei parengimas nebaigtas, negalite naudoti įrenginių tinkle net atlikę toliau nurodytus veiksmus.
Atsižvelgiant į aplinką, gali prireikti keisti tinklo ryšio sistemos (pusiau dvikryptis / visiškai dvikryptis) arba Etherneto tipo (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) parametrus (Etherneto parametrų nustatymas). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo administratorių.
Norėdami patvirtinti MAC adresą, žr. <Tinklas>.
Norėdami prisijungti prie tinklo, kur naudojama IEEE802.1X, žr. IEEE 802.1X autentifikavimo parametrų konfigūravimas.
Įjunkite aparato tinklo parametrus.
Ryšiui pasirinkite laidinį LAN arba belaidį LAN tinklą.
Prijunkite aparatą prie maršrutizatoriaus.
Ar LAN kabelio jungtis tvirtai prijungta tinkamoje vietoje? Stumkite jungtį, kol spragtelės.
Norėdami nustatyti belaidį LAN ryšį, patikrinkite aparato ir maršrutizatoriaus ryšį.
Prireikus nustatykite IP adresą.
Paprastai IP adresą automatiškai paskiria DHCP, todėl šis nustatymas nebūtinas. Jei norite naudoti konkretų IP adresą arba pakeisti automatinio IP adreso nustatymo protokolą iš DHCP (pradinis parametras) į kitą, šis nustatymas būtinas.
Patvirtinkite, kad ryšys tinkamai užmegztas.
Kompiuteryje paleiskite „Remote UI“ („Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) paleidimas). Jei rodomas „Remote UI“ ekranas, ryšys užmegztas.
Kai <Energ. sąn. miego režimu> nustatyta kaip <Žem.>
Atsižvelgiant į paslaugos programinę įrangą, aparatui suaktyvinus miego režimą ryšys gali nutrūkti. Prieš konfigūruodami šį parametrą, paspauskite (Energy Saver), kad išjungtumėte miego režimą.
9CYW-038