Prisijungimo prie tinklo laukimo laiko nustatymas

Jei ketinate įdiegti perteklinį jungiamumą sujungdami kelis sujungimo šakotuvus, būtinas apsaugos nuo paketų ciklų mechanizmas. Tokiu atveju veiksminga nustatyti perjungimo prievadų funkcijas, tačiau ryšys gali būti netikslus pakeitimų atvejais, pavyzdžiui, prie tinklo prijungiant naują įrenginį. Norėdami prijungti aparatą prie tokio tinklo, nustatykite laukimo laiką, reikalingą ryšiui su užmegzti.
 (Nust./Įreg.) <Nuostatos> <Tinklas> <Ryšio laukimo laikas paleidimo metu> nustatykite laukimo laiką  <Gerai>  (Nust./Įreg.)  <Taip>
9CYW-040