Prisijungimas prie belaidžio LAN

Belaidžiu ryšiu prijunkite aparatą prie kompiuterio ar mobiliojo įrenginio belaidžio LAN maršrutizatoriumi (prieigos taškas). Jei jūsų belaidžiame maršrutizatoriuje yra „Wi-Fi Protected Setup“ (WPS), tinklo konfigūravimas yra automatinis ir paprastas. Jei belaidis maršrutizatorius nepalaiko WPS arba jei norite išsamiai nurodyti autentifikavimo ir šifravimo parametrus, turite rankiniu būdu nustatyti ryšį. Iš anksto konfigūruokite ryšį kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje.

Ryšio nustatymas naudojant WPS

Jei jūsų belaidžio LAN maršrutizatorius palaiko WPS, galimi du nustatymo režimai: mygtuko režimas ir PIN kodo režimas.

Sujungimas rankiniu būdu

Yra du rankinio nustatymo būdai: rankiniu būdu konfigūruokite parametrą pasirinktu belaidžio LAN maršrutizatoriumi arba rankiniu būdu įveskite visą reikiamą belaidžio LAN informaciją. Nepaisant metodo įsitikinkite, kad turite reikalingą sąrankos informaciją, įskaitant SSID ir tinklo raktą.
Belaidį LAN ryšį naudokite savo nuožiūra ir įvertindami riziką. Jei aparatas prijungtas prie neapsaugoto tinklo, trečiosioms šalims gali būti atskleista jūsų asmeninė informacija, nes belaidžio ryšio radijo bangos gali sklisti visur, netgi per sienas.
Belaidžio LAN sauga, kurią palaiko aparatas, nurodyta toliau. Norėdami sužinoti apie belaidžio ryšio saugos suderinamumą su belaidžiu maršrutizatoriumi, skaitykite tinklo įrenginių naudojimo instrukcijas arba kreipkitės į gamintoją.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Tačiau WPA-EAP ir WPA2-EAP negalima naudoti, jei pasirinktas <Laidinis LAN + belaidis LAN> dalyje <Sąsajos pasirinkimas>.
Priklausomai nuo tinklo įrenginio, belaidžio LAN maršrutizatorius veikia nevienodai. Informacijos ieškokite tinklo įrenginio instrukcijose.
Kai <Draudimas naudoti silpną šifravimą> nustatyta kaip <Įjungt.> (<Draudimas naudoti silpną šifravimą>), aparato negalima prijungti prie belaidžio LAN maršrutizatoriaus be saugos parametrų, arba yra nurodyti WEP arba TKIP.
Su aparatu belaidžio ryšio maršrutizatorius nepateikiamas. Paruoškite maršrutizatorių.
Belaidis maršrutizatorius turi atitikti IEEE 802.11b/g/n ir palaikyti ryšį 2,4 GHz dažnių juostoje. Daugiau informacijos žr. tinklo įrenginių instrukcijose arba kreipkitės į gamintoją.

Patikrinkite belaidžio LAN parametrus ir informaciją

Patikrinkite savo nustatytą informaciją.
 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Belaidis LAN>  <Belaidžio LAN informacija>
Tiesioginis prijungimas
Galite užmegzti tiesioginį belaidį mobiliojo įrenginio ir aparato ryšį nenaudodami belaidžio LAN maršrutizatoriaus. Tiesioginis prijungimas
Energijos suvartojimo mažinimas
Jei <Energijos taupymo režimas> nustatote kaip <Įjungt.>, galite reguliariai nustatyti aparato energijos taupymo režimą, kad jis atitiktų belaidžio LAN maršrutizatoriaus siunčiamą signalą. <Belaidis LAN> <Energ. taup. režimas>
9CYW-03E