Windowsi põhitoimingud

Olenevalt kasutatavast arvutist võivad toimingud erineda.

Printerikausta kuvamine

Windows Server 2012 R2
Paremklõpsake [Start] valige [Control Panel] [View devices and printers].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
[] valige [Windowsi süsteem]  [Control Panel] [Riistvara ja heli] [Seadmed ja printerid].
Windows 11
Paremklõpsake [] valige [Kõik rakendused] [Windowsi tööriistad] [Juhtpaneel] [Kuva printerid ja seadmed].

Ühisprinterite kuvamine prindiserveris

1
Avage Windows Explorer.
Windows Server 2012 R2
Paremklõpsake [Start] valige [File Explorer].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Paremklõpsake [] valige [File Explorer].
Windows 11
Paremklõpsake []  valige [File Explorer].
2
Valige prindiserver menüüst [Network].
On võimalik, et võrgus asuvate arvutite vaatamiseks peate sisse lülitama võrgutuvastuse või võrgust arvuteid otsima.
Kuvatakse ühisprinter.

Printeripordi LPR/RAW kontrollimine

1
Avage printerite kaust. Printerikausta kuvamine
2
Paremklõpsake seadme printeriikooni ja klõpsake [Printer properties].
3
Kontrollige pordiseadeid.
Klõpsake vahekaarti [Ports].
Veenduge, et printeri jaoks on valitud õige port.

Printimine Microsoft Store'i rakenduse kaudu

Windows Server 2012 R2
Kuvage ekraani paremal poolel olevad tuumnupud Koputage või klõpsake valikutel [Devices] [Print] Kasutatav draiver [Print].
Windows 10
Koputage või klõpsake [Print] rakendusel Kasutatav draiver [Print].
Selle meetodi abil printimisel saab kasutada vaid piiratud arvul printimisfunktsioone.
Kui kuvatakse teade [The printer requires your attention. Go to the desktop to take care of it.], minge töölauale ja täitke kuvatud dialoogiboksi juhised. See teade kuvatakse siis, kui seade on määratud kuvama printimise ja muude toimingute ajal kasutajanime.

Rakenduse registreerimine teenuses Azure Active Directory

1
Logige sisse portaali Azure Portal.
2
Klõpsake navigeerimismenüü valikul Azure Active Directory.
3
Klõpsake navigeerimismenüüs rakenduse registreerimist võimaldaval valikul.
4
Klõpsake uue rakenduse registreerimist võimaldaval valikul.
5
Sisestage rakenduse jaoks nimi.
Võite sisestada mis tahes nime. (Näide: Canon „printeri nimi” sisselogimine)
6
Valige konto tüüp.
7
Klõpsake registreerimise lõpuleviimist võimaldaval valikul.
Rakenduse jaoks väljastati kliendi ID.
Kopeerige klientrakenduse ID tekstiredaktorisse, et see säilitada.
8
Väljastage saladus või registreerige sert.
Saladuse väljastamine
1
Klõpsake navigeerimismenüüs serdi ja saladuse haldamist võimaldaval valikul.
2
Klõpsake uue klientrakenduse saladuse haldamist võimaldaval valikul.
3
Sisestage klientrakenduse saladuse lisamise dialoogiaknas uue klientrakenduse saladuse kirjeldus ja kehtivusaeg ning klõpsake nupul, mis võimaldab uue klientrakenduse saladuse lisamise lõpule viia.
Väljastatakse sala-ID ja salaväärtus.
Kopeerige salaväärtus tekstiredaktorisse, et see säilitada. Sala-ID-d ei kasutata.
 
Klientrakenduse saladuse väärtust enam ei kuvata. Kui te ei salvestanud klientrakenduse saladuse väärtust, väljastage uus klientrakenduse saladus.
Serdi registreerimine
Kui soovite registreerida serdi, tuleb eelnevalt eksportida seadme sert. Azure Active Directory domeeni määramine
1
Klõpsake navigeerimismenüüs serdi ja saladuse haldamist võimaldaval valikul.
2
Klõpsake valikul, mis võimaldab serdi üles laadida.
3
Valige serdifail ja klõpsake valikul, mis võimaldab alustada serdi lisamist.
Kui üleslaadimine on lõpule viidud, kopeerige sõrmejälje tekstiredaktorisse, et see säilitada.
9
Klõpsake navigeerimismenüüs valikul, mis võimaldab lisada registreeritud rakendusele API juurdepääsu õigused.
10
Klõpsake valikul, mis võimaldab lisada pääsuõigused.
11
Valige Microsoft Graph loetletud API-nimede hulgast, kust saab taotleda pääsuõigusi.
12
Valige pääsuõiguste tüüpide hulgast „Delegeeritud õigused” ja määrake alljärgnevad pääsuõigused.
User.Read.All
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
13
Valige pääsuõiguste tüüpide hulgast „Rakenduse õigused” ja määrake alljärgnevad pääsuõigused.
User.Read.All
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
Pääsuõigusi kasutatakse siis, kui seadmesse ei saa mitmikautentimise tõrke tõttu sisse logida. Sõltuvalt kasutatavatest funktsioonidest või keskkonnast ei ole pääsuõigused vajalikud.
14
Klõpsake valikul, mis võimaldab anda administraatori nõusoleku, ja valige „Jah”.
Administraatori nõusolek määratakse delegeeritud õiguste või rakenduse õiguste all valitud pääsuõigustele.
9XUH-0RC