Paberi laadimise põhimeetod

Selles jaotises kirjeldatakse paberitüüpide, nagu tavapaber või ümbertöödeldud paber, laadimise tavameetodit. Asetage paberisahtlisse sagedamini kasutatavad paberitüübid või -formaadid. Kui soovite ajutiselt printida paberile, mida pole paberisahtlisse laaditud, laadige see universaalsalve.
 Valikuliste Paper Feeder PF-D või Cassette Feeding Unit-AV jaoks järgige paberit laadides paberisahtli protseduuri.
Kui paberipakendil on märgitud, kumb paberipaki külg peab jääma üles, siis võtke seda arvesse.
Söötmisel võivad paberilehed jääda paberi lõikepinna tõttu üksteise peale või tekitada paberiummistuse. Lõikepinna mõju vähendamiseks muutke paberi paigutust ja laadige see uuesti.
Kui paber saab otsa ning printimine peatub, siis laadige uus paberipakk. Pärast paberi laadimist jätkub printimine automaatselt.

Paberi laadimine paberisahtlisse

Paberi suund
Vaadake allolevat tabelit, et paber õigetpidi laaditaks.
Paber
Suund
A4, B5, A5 (rõhtformaat), A6, B6, Legal*, Letter, Statement, Executive, 16K, kohandatud (rõhtformaat)
A5 (püstform.), kohandatud (püstform.)
* Saab laadida ainult valikulisse Paper Feeder PF-D või Cassette Feeding Unit-AV.

Standardformaadiga paberi laadimine

Kui soovite laadida paberit, mille suuruse leiab paberisahtli paberi suuruste märgiste juurest, järgige järgmist protseduuri. Paberi puhul, mille suurust paberi suuruse märgiste juurest ei leia, vaadake Kohandatud formaadiga paberi laadimine.
1
Tõmmake paberisahtel nii kaugele välja, et see jääb seisma.
2
Reguleerige paberijuhikute asendit vastavat sellele paberile, mida soovite kasutada.
Vajutage luku vabastamise hooba (), et joondada eenduv detail () sobiva paberiformaadi märgise järgi.
3
Laadige paber niimoodi, et paberivirna serv on joondatud paberisahtli vasakul küljel oleva paberijuhiku vastas.
Sisestage paber, prinditav pool üleval.
Õhutage paberikuhja korralikult ja koputage seda tasasel pinnal, et servad joondada.
Ärge paberit laadides ületage laadimispiirangu joont
Veenduge, et paberivirn ei ületaks laadimispiirangu joont (). Kui laadite liiga palju paberit, võib tekkida paberiummistus.
Logoga pabereid laadides vaadake Eeltrükitud paberi laadimine.
4
Pange paberisahtel tagasi.
»
Jätkake punktiga Paberi formaadi ja tüübi määramine paberisahtli jaoks
Kui muudate paberi suurust või tüüpi
Tehase vaikeseadistused paberi suuruse ja tüübi kohta on vastavalt <A4> ja <Tavapaber 2>. Kui laadite masinasse teise suurusega või teist tüüpi paberi, muutke kindlasti seadistust. Kui te paberi suuruse või tüübi seadistusi ei muuda, ei saa masin õigesti printida.
Printimine prinditud lehe teisele küljele (2-poolse lehe teine pool)
Saate printida prinditud paberi tagaküljele. Siluge prinditud paber sirgeks ja asetage see universaalsalve tühja poolega all (juba prinditud poolega üleval). Seejärel vajutage ekraanil paberitüübi valimiseks <2-poolse lehe teine pool>.
Kasutage ainult selle masinaga prinditud paberit.
Te ei saa printida paberi varem prinditud poolele.

Kohandatud formaadiga paberi laadimine

Kui soovite laadida kohandatud suurusega paberit, mille suurust ei leia paberisahtli paberi suuruste märgiste juurest, järgige järgmist protseduuri.
1
Tõmmake paberisahtel nii kaugele välja, et see jääb seisma.
2
Tõmmake paberijuhikud laiali.
Vajutage luku vabastamise hooba, et paberijuhikud välja tõmmata.
3
Laadige paber niimoodi, et paberivirna serv on joondatud paberisahtli paremal küljel oleva paberijuhiku vastas.
Asetage paberivirn oma kohale, prinditav pool üleval.
Õhutage paberikuhja korralikult ja koputage seda tasasel pinnal, et servad joondada.
Ärge paberit laadides ületage laadimispiirangu joont
Veenduge, et paberivirn ei ületaks laadimispiirangu joont (). Kui laadite liiga palju paberit, võib tekkida paberiummistus.
Logoga pabereid laadides vaadake Eeltrükitud paberi laadimine.
4
Joondage paberijuhikud paberi servadega.
Vajutage luku vabastamise hooba ja libistage paberijuhikud sissepoole, kuni need on paberi servade vastas.
Joondage paberijuhikud korralikult paberi servadega
Paberijuhikud, mis on liiga lõdvad või liiga jäigad, võivad põhjustada valesti söötmist või paberi kinnijäämist.
5
Pange paberisahtel tagasi.
»
Jätkake punktiga Paberi formaadi ja tüübi määramine paberisahtli jaoks
Kui muudate paberi suurust või tüüpi
Kui laadite masinasse teise suurusega või teist tüüpi paberi, muutke kindlasti seadistust. Kui te paberi suuruse või tüübi seadistusi ei muuda, ei saa masin õigesti printida.
Printimine prinditud lehe teisele küljele (2-poolse lehe teine pool)
Saate printida prinditud paberi tagaküljele. Siluge prinditud paber sirgeks ja asetage see universaalsalve tühja poolega all (juba prinditud poolega üleval). Seejärel vajutage ekraanil paberitüübi valimiseks <2-poolse lehe teine pool>.
Kasutage ainult selle masinaga prinditud paberit.
Te ei saa printida paberi varem prinditud poolele.

Paberi laadimine universaalsalve

Paberi suund
Vaadake allolevat tabelit, et paber õigetpidi laaditaks.
Paber
Suund
A4, B5, A5 (rõhtformaat), A6, B6, Legal, Letter, Statement, Executive, 3" × 5", 16K, kohandatud (rõhtformaat), Ümbrik
A5 (püstform.), kohandatud (püstform.)
1
Avage kaas.
2
Tõmmake paberisalv välja.
3
Tõmmake paberijuhikud laiali.
Vajutage luku vabastamise hooba, et paberijuhikud välja tõmmata.
4
Sisestage universaalalusele paberit, kuni see enam edasi ei liigu.
Sisestage paber, prinditav pool all.
Õhutage paberikuhja korralikult ja koputage seda tasasel pinnal, et servad joondada.
Ärge paberit laadides ületage laadimispiirangu juhikut
Veenduge, et paberi virn ei ületaks laadimispiirangu juhikut (). Kui laadite liiga palju paberit, võib tekkida paberiummistus.
Kui kasutate ümbrikuid või logoga pabereid, pöörake nende paberiallikasse laadimisel suunale tähelepanu.
Ümbrike laadimine
Eeltrükitud paberi laadimine.
5
Joondage paberijuhikud paberi servadega.
Vajutage luku vabastamise hooba ja libistage paberijuhikud sissepoole, kuni need on paberi servade vastas.
Joondage paberijuhikud korralikult paberi servadega
Paberijuhikud, mis on liiga lõdvad või liiga jäigad, võivad põhjustada valesti söötmist või paberi kinnijäämist.
»
Jätkake punktiga Paberi formaadi ja tüübi määramine universaalaluse jaoks
Kui muudate paberi suurust või tüüpi
Tehase vaikeseadistused paberi suuruse ja tüübi kohta on vastavalt <A4> ja <Tavapaber 2>. Kui laadite masinasse teise suurusega või teist tüüpi paberi, muutke kindlasti seadistust. Kui te paberi suuruse või tüübi seadistusi ei muuda, ei saa masin õigesti printida.
Printimine prinditud lehe teisele küljele (2-poolse lehe teine pool)
Saate printida prinditud paberi tagaküljele. Siluge prinditud paber sirgeks ja asetage see universaalsalve tühja poolega all (juba prinditud poolega üleval). Seejärel vajutage ekraanil paberitüübi valimiseks <2-poolse lehe teine pool>.
Kasutage ainult selle masinaga prinditud paberit.
Te ei saa printida paberi varem prinditud poolele.
9XUH-00W