Sageli kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine

Kui kasutate kopeerimise, faksimise või skannimise funktsiooni puhul alati samu seadeid või soovite salvestada keerulist seadet, saate registreerida need seadet lemmikseadetena, mida saate vajadusel taastada.
Salvestatud seaded ei kustu seadme mälust ka pärast seadme peatoitelülitist väljalülitamist.

Seadete salvestamine

Näide. Paljundusfunktsioon
1
Valige <Paljundamine> ja määrake registreeritavad seaded.
Kuva <Avakuva>
Põhilised paljundustoimingud
2
Vajutage nuppu   <Salvesta/muuda lemmikseadeid>.
3
Valige nupp ja valige <Salvesta>.
Nupu nime vahetamiseks valige see nupp, vajutage <Nimeta ümber> ja sisestage uus nimi.
Registreeritud seadete kustutamiseks valige nupp ja vajutage <Kustuta>.
Nupu nime ei kustutata. Klahvi nime muutmiseks vajutage <Nimeta ümber>.
Kui lemmikseadete nupu alla salvestatud aadress kustutatakse aadressraamatust, siis kustutatakse see ka lemmikseadete nupu alt.
Kui valite <Seadme sisselogimise autentimise info> seadele <Faili SA / brausimise autentimiseks kasutatav info> ei saa faili sihtkoha parooli salvestada valikus <Lemmikseaded>.
4
Valige <Jah>  <Sule>.
Teatud funktsioonide puhul valige <Edasi>, sisestage vajadusel kommentaar ja valige <OK>. Kommentaaride kuvamiseks saate määrata <Kuva kommentaare> olekusse <Sees>.
<Määratud uue failisihtkoha info võib sisaldada parooli. Kas soovite kaasata salvestamisel parooli? (Kui soovite salvestada sihtkoha ilma paroolita, siis vajutage [Ei].)>
Kui seade <Lemmikseaded> registreerimisel valikus <Skaneeri ja saada> kuvatakse eelnevalt mainitud teade, toimige järgmiselt
Kui soovite taastata lemmikseaded ilma parooli sisestamata, valige <Jah> parooli info säilitamiseks.
Kui soovite taastata lemmikseaded ilma parooli sisestamisel, valige <Ei> parooli info kustutamiseks (Kui impordite tihti lemmikseadeid teise seadmesse, saate nõuda iga kord parooli sisestamist, et kasutajad ei saaks teistena esineda.)

Salvestatud seadete kasutamine

Näide. Paljundusfunktsioon
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. Kuva <Avakuva>
<Faks>i ja <Skaneeri ja saada> abil saate määrata vaikekuvaks <Lemmikseaded>.
Skaneeri ja saada: <Vaikemenüü>
Faks: <Vaikemenüü>
3
Vajutage <Lemmikseaded> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Valige nupp  vajutage <OK>  <Jah>.
Võite ka muuta seadeid pärast taastamist, kui vajutate <Jah>.
Kopeerimis-/skannimisfunktsiooni ja saatmisfunktsiooni puhul saate seadistada masina selliselt, et registreeritud sätete kasutamisel kinnitusekraani ei kuvata.
Palj.: <Lemmikseadete kinnitusmenüü kuvamine>
Skannimine ja saatmine: <Lemmikseadete kinnitusmenüü kuvamine>
5
Vajutage nuppu  (Alusta).
Paljundamine algab.
Registreeritavate seadete <Lemmikseaded> arvu saab piirata järgmiselt.
Palj.: 9
Faksimine: 18
Skannimine ja saatmine: 18
Skannimine ja salvestamine (võrguühendus/mäluseade): 9
JPEG-/TIFF-failid valikus uurdepääs salvestatud failidele (võrguühendus/mäluseade): 9
PDF-/XPS-failid valikus uurdepääs salvestatud failidele (võrguühendus/mäluseade): 9
9XUH-048