Paljundamise tühistamine

Saate tühistada paljundamise originaale skannides või tühistada ootel töid.

Paljundamise tühistamine skannides

Originaalide skannimise ajal kuvatakse järgnev ekraan. Paljundamise tühistamiseks vajutage <Tühista>.
Kui vajutate (Stopp) juhtpaneelil, kui kuvatud on paljundamise põhifunktsioonide ekraan, paljundustöö peatatakse ja kuvatakse sõnum <PeataVali paljundamise töö, mida soovite tühistada.> ning paljundustööde loend. Saate valida loendist paljundustööde ja selle tühistada, vajutades <Tühista>.
Kui logite sisse isikliku autentimishaldusega ja logite välja pärast (Stopp) vajutamist juhtpaneelil, et kuvada sõnum <PeataVali paljundamise töö, mida soovite tühistada.> ja paljundustööde loend, tühistatakse viimane töö, mida väljaloginud kasutaja täide viis ja ülejäänud töödega jätkatakse.

Ootel paljundustööde tühistamine

1
Vajutage nuppu  (Oleku monitor).
2
Vajutage nuppu <Paljund./printimine>  <Töö olek>.
3
Valige ripploendist <Paljundamine> ja kuvage ootel paljundustööd.
4
Valige katkestatav paljundustöö ja vajutage <Tühista>.
Kui vajutate <Detailid>, kuvatakse üksikasjalik teave, nagu koopiate arv ja osakonna tunnus.
5
Vajutage nuppu <Jah>.
Paljundamine peatub.
6
Vajutage nuppu <Sule>.
Kui vajutate (Stopp) juhtpaneelil, kui paljundustööd on ootel, kõik paljundustööd peatatakse ja kuvatakse sõnum <PeataVali paljundamise töö, mida soovite tühistada.> ning paljundustööde loend. Saate valida loendist paljundustöö ja selle tühistada, vajutades <Tühista>. Kui soovite paljundamise jätkata, valige <Jätka paljund.>.
9XUH-055