Paljundamine

Selles peatükis kirjeldatakse põhilisi paljundamistoiminguid ja mitmeid muid kasulikke funktsioone.

Põhiliste paljundustoimingute tutvustus

See jaotis kirjeldab paljundamise põhifunktsioonide ekraani ja põhilisi paljundustoiminguid.

Kvaliteedi ja tõhususe kasvatamine

See jaotis kirjeldab funktsioone, mis aitavad tõsta koopiate kvaliteedi ja töö tõhusust, nagu teravuse reguleerimine, et saada selgem printimistulemus ja mitme originaali ühendamine, et neid tõhusalt korraga kopeerida.

Jaotusmaterjalide tegemine

Selles jaotises kirjeldatakse jaotamiseks mõeldud materjalide sortimiseks/rühmitamiseks kasulikke funktsioone.

Tarvilike paljundusfunktsioonide kasutamine

See jaotis kirjeldab erinevaid paljundusfunktsioone, nagu kujutise asendi nihutamine ning ID-kaartide esi- ja tagakülgede paljundamine ühele paberilehele.
9XUH-052