Värvi reguleerimine

Reguleerige eraldi kollase, magenta, tsüaani ja musta optiline tihedus.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. Kuva <Avakuva>
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Värvitasakaal>.
5
Vajutage iga värvi jaoks <-> või <+>, et reguleerida värvitasakaalu.
6
Vajutage <Opt. tiheduse peenreg.> ja teostage vajaduse korral muid kohandusi.
Valige värv ja reguleerige selle optilist tihedust selle tihedusala järgi, kasutades nuppu <-> või <+>. Kui reguleerimine on lõpule jõudnud, vajutage <OK>.
7
Vajutage nuppu <OK> <Sule>.
8
Vajutage nuppu  (Alusta).
Paljundamine algab.
Pärast reguleerimist saate registreerida kuni neli seadet. Pärast värvi reguleerimist vajutage <Loe/salvesta> valige nupp vahemikus <C1> kuni <C4> vajutage <Salvesta> <Jah> <OK>.
Registreeritud seadete taastamiseks vajutage <Loe/salvesta>, valige nupp ja vajutage <OK>.
Saate muuta nuppude nimesid <C1> kuni <C4>. Valige muudetav nupp, vajutage <Nimeta ümber> ja sisestage uus nimi.
Salvestatud seadete kustutamiseks valige nupp ja vajutage <Kustuta> <Jah>.
9XUH-05A