Vabas mõõdus paberi salvestamine (kohandatud formaadiga paber)

Soovi korral saate salvestada kuni neli tihti kasutatavat paberi vaba mõõtu. Siin salvestatud paberiformaadid kuvatakse paberisahtli või universaalaluse paberiformaadi valikukuval (Paberi formaadi ja tüübi määramine paberisahtli jaoks või Paberi formaadi ja tüübi määramine universaalaluse jaoks).
1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Tehke valik <Eelistused>  <Paberi seaded>  <Kohandatud formaadi salvestus>.
3
Valige nupp <S1> kuni <S4> ja vajutage nuppu <Salvesta/muuda>.
Kui vajutate nuppu <Nimeta ümber>, saate määrata nupule kergesti meeldejääva nime.
4
Seadke paberi formaat ja vajutage nuppu <OK>.
Määrake külje <X> ja külje <Y> pikkus. Vajutage nuppu <X> või <Y>, et sisestada mõlema külje pikkus numbriklahvide abil.
5
Vajutage nuppu <Sule>.
9XUH-015