Saatmise lõpulejõudmisest teavitamine e-kirjaga

 
Saate tellida meiliteavituse dokumentide saatmise lõpetamisest. Isegi kui mõni dokument on saatmise ootel, saate arvuti või mobiilse seadme abil täiendavaks kontrolliks veenduda, kas dokumentide saatmine on lõppenud. Tõrke ilmnemisel saadetakse teile nende adressaatide andmed, kellele faksi saatmine nurjus.
Selleks, et teavituse sihtkohta saaks valida kohast <Aadressraamat>, tuleb see sihtkoht eelnevalt registreerida. Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse
Selleks, et valida teavituse sihtkohast enda e-posti <Saada minule>, tuleb see eelnevalt registreerida kasutajainfos ja logida sisse isikliku autentimishalduse kaudu. Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. Kuva <Avakuva>
3
Määrake faksimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Valige <Valikud>  <Töö lõpu teade>.
6
Valige teavitusaeg ja teavituse sihtkoht.
Kui määrate tingimuseks <Märguanne igal tulemusel>, saadetakse e-posti teavitus iga saatmistöö kohta. Kui määrate tingimuseks <Teade vaid vea korral>, saadetakse e-posti teavitus ainult nende saatmistööde kohta, millel ilmnes tõrge.
Aadressiraamatu vaatamise ja kasutamise juhised leiate teemast Aadressiraamat.
Saadetud dokumendi sisu vaatamiseks valige <Manusta SA kujutis>, et manustada dokumendi esimene leht e-posti teavitusele PDF-failina.
7
Vajutage nuppu <OK>  <Sule>.
8
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine. Saatmise lõppedes saadetakse teavitusmeil määratud aadressile.
9XUH-06E