Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse

 
Saate salvestada aadressraamatusse saaja faksinumbri või e-posti aadressi, mida saab kasutada skannitud dokumentide saatmiseks. Samuti saate salvestada aadressiraamatusse sihtkohana I-faksi sihtkoha, failiserveri kausta asukoha (IP-aadress ja tee) ja Canoni multifunktsionaalse printeri (Täiustatud postkast) salvestuskoha.
Sihtkoha salvestamiseks isiklikuks kasutuseks peate logima sisse isikliku autentimishaldusega. Kasutajate haldamine
Sihtkohtasid saab salvestada/redigeerida/kustutada ka järgmistel kuvadel:
<Aadressraamat> faksimise põhifunktsioonide kuval  Faksi saatmise põhitoimingud
<Aadressraamat> skannimise põhifunktsioonide kuval  Dokumentide skannimise põhitoimingud 
1
Vajutage nuppu <Sihtk./edast. seaded>. Kuva <Avakuva>
2
Vajutage nuppu <Sihtkohtade salvestus>.
3
Vajutage nuppu <Salvesta uus sihtkoht>.
4
Valige salvestatava sihtkoha tüüp.
Valige salvestatava sihtkoha tüübina <Faks>, <E-post>, <I-faks> või <Fail>.
5
Valige aadressiloendi ripploendist, kuhu soovite sihtkoha salvestada.
Kui soovite salvestada sihtkoha isiklikuks kasutuseks, valige <Isiklik aadr.loend>.
Kui soovite salvestada sihtkoha, mida saab redigeerida ainult administraator, valige <Admin. aadressiloend>.
Kui soovite jagada sihtkohta salvestatud kasutajarühmaga, valige salvestatud kasutajarühma aadressiloend.
<Aadressiloend 1> kuni <Aadressiloend10> saab salvestada 10 eraldi aadressiraamatuna. Aadressiloendi klassifitseerimine osakondade või äripartnerite alusel teeb nende leidmise lihtsamaks sihtkoha määramisel. Aadressiloendit on ka lihtsam hallata, kui muudate selle nime osakonna või äripartneri nimeks (<Aadressiloendi ümbernimetamine>).
Kasutajarühma aadressiloendite haldamiseks saate lubada Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu ainult administraatoritel sihtkohti salvestada/redigeerida. (<Määra sihtkoht> <Kasutajarühma aadressiloendi kasutus>)
6
Vajutage <Nimi> sisestage sihtkoha nimi ja vajutage nuppu <OK>.
7
Konfigureerige seaded vastavalt 4. juhises valitud sihtkoha tüübile.
Faks
E-post
I-faks
Failiserver/Täiustatud postkast
8
Vajutage nuppu <OK>  <Sule>.
Kui sihtkohtasid hallatakse juurdepääsunumbritega, sisestage juurdepääsunumber (Juurdepääsu piiramine aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtadele) pärast nupu <Edasi> vajutamist 8. juhises.
Kui üritate saata failiserverisse/Täiustatud postkasti, milles seade <Kinnita enne saatmist> jaoks on valitud <Sees>, kuvab kuva, mis palub teil sisestada kasutajanime ja parooli. Sel juhul sisestage eelnevalt määratud parool. Kui soovite salvestada failiserveri/Täiustatud postkasti rühma-aadressi, valige seade <Kinnita enne saatmist> jaoks <Väljas>. Te ei saa saata rühma-aadressile, milles on failiserver/Täiustatud postkast, mille puhul seade <Kinnita enne saatmist> jaoks on valitud <Sees>.
Mitu aadressiraamatusse salvestatud sihtkohta saab kombineerida rühmaks. Lisateavet leiate jaotisest Mitme sihtkoha rühmana salvestamine.
Teavet aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade teabe muutmise või kustutamise kohta lugege teemast Aadressiraamatusse salvestatud sihtkohtade muutmine.
UPN (User Principal Name) nime saad kasutada ainult siis, kui saadad arvutisse, mis kuulub Active Directory domeeni alla.
Kui seadmesse on juba salvestatud LDAP-server (LDAP-serveri salvestamine), saate otsida sihtkohti ja salvestada need aadressraamatusse. Vajutage <Sihtk./edast. seaded>  <Sihtkohtade salvestus>  <Salvesta uus sihtkoht>  <Salvesta LDAP-serv-st> ja otsige sihtkohti valikuga <Otsi tingimustega>.
Kui sisestatud kasutajanimi ja parool on õiged, aga otsingutulemus on tühi, kontrollige LDAP-serveri ja seadme ajaseadeid. Kui LDAP-serveri ja seadme ajaseaded erinevad üksteisest viie minuti võrra või rohkem, ei saa otsingut teostada.
Kui otsingutulemustena kuvab mitu sihtkohta, saate korraga salvestada neist kuni 256.
LDAP-serveri kaudu saab hankida sellist infot nagu nimed ja faksinumbrid/-aadressid. Salvestage muu teave vastavalt vajadusele nupuga <Detailid/muutmine>.
LDAP-serverist ei saa sihtkohti otsida samaaegselt juhtpaneeli ja Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu.
Kui otsite LDAP-serverist sihtkohti seadme juhtpaneeli kaudu, saate määrata neli otsingutingimust. Kui otsite LDAP-serverist sihtkohti Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu, saate määrata ainult ühe otsingutingimuse.
Võimalik, et peate sisestama kasutajanime ja parooli. Sisestage LDAP-serverisse salvestatud seadme kasutajanimi ja parool. Kui autentimisteavet ei kasutata, jätke otsimiseks Remote UI (Kaugkasutajaliidese) nime ja parooli väljad tühjaks.
Sihtkoha määramine/registreerimine saatmise ajaloost
Te saate saatmise ajaloost määrata ja registreerida aadressiraamatule sihtkohti <Oleku monitor>i kuval. Tänu sellele ei pea te aadressi sisestamisega vaeva nägema ja väldite kogemata valele sihtkohale saatmist.
Sihtkoha määramisel:  (Oleku monitor) <Saatmine> <Tööde logi> valige sihtkoht, mis saadetakse asukohta <Määra saat. sihtkohaks> <OK>
Sihtkoha registreerimisel: (Oleku monitor)  <Saatmine> <Tööde logi> valige registreeritav sihtkoht  <Sihtkoha salvestus>  registreerige registreerimiskuval iga sihtkoha tüübi kohta sihtkoht
Saadetud ja vastuvõetud dokumentide oleku ja logi kontrollimine
Skannitud originaalide oleku ja logi kontrollimine
9XUH-04U