Jääktooneri mahuti väljavahetamine

Kui jääktooneri mahuti on täis või hakkab täis saama, kuvatakse teade, milles palutakse teil valmistada ette uus jääktooneri mahuti või jääktooneri mahuti välja vahetada. Valmistage ette uus jääktooneri mahuti või vahetage jääktooneri mahuti välja vastavalt kuvatavale teatele.

Ettevaatusabinõud jääktooneri mahuti väljavahetamisel

Ärge puudutage seadme sees olevaid kontakte (). See võib seadet kahjustada.
Ärge vahetage jääktooneri mahutit enne, kui puuteekraanil kuvatakse teade, kus palutakse see vahetada.
Jääktooneri mahutisse kogutakse printimisel üle jäänud kasutamata tooner.
Iga teate kohta leiate üksikasjalikumat teavet teemast Teate korral rakendatavad meetmed.
Teavet jääktooneri mahuti tootenumbri kohta vaadake teemast Kulumaterjalid.
Saate jääktooneri mahutis olevat tooneri kogust kontrollida.
Jääktooneri mahutis allesjäänud ruumi kontrollimine

Jääktooneri mahuti väljavahetamine

Jääktooneri mahuti väljavahetamisjuhiseid kuvatakse ka ekraanil. Lisaks järgnevale toimingule vaadake ka ekraanil kuvatavat teavet.
1
Avage esikaas.
2
Avage vasakpoolne kaas.
3
Eemaldage jääktooneri mahuti koos vasakpoolse kaanega.
Ärge mahutit kallutage. Jääktooneri mahuti kallutamine võib kogunenud toonerit maha ajada.
4
Eemaldage jääktooneri mahuti kaitseümbris.
Ärge võtke jääktooneri mahutit lahti ega muutke seda.
5
Paigaldage uus jääktooneri mahuti ja sulgege vasakpoolne kaas.
6
Sulgege esikaas.
9XUH-01F