Oleku ja logide vaatamine

Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil saate kontrollida töödeldavate dokumentide olekut ja töödeldud dokumentide logisid. Samuti saate kontrollida seadme olekut (nt veateavet ja kulumaterjalide järelejäänud kogust).
Isikuautentimishalduse kasutamisel saate ekraanil <Oleku monitor> kasutajaid takistada toimetamast teiste kasutajate töödega. <Piira juurdepääsu teistele töödele>

Koopiate/printide oleku kontrollimine

Saate kontrollida kopeerimist või printimist ootavate dokumentide olekut. Samuti saate dokumendi teiste ees väljastada või dokumendi tühistada.
Käivitage kaug-kasutajaliides  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] jaotises [Copy/Print]

Funktsioonivalik

Valige kontrollitav funktsioon ja klõpsake [Display].

Juhtnupud

[Cancel]: Kopeerimine või printimine tühistatakse. Tühistatud dokument kustutatakse ja seda ei saa taastada.
[Print Next]: Dokument väljastatakse kohe pärast praeguse dokumendi valmimist.
[Pause]: Arvutist prinditavad dokumendid peatatakse. Kopeeritavaid dokumente ei saa peatada. Peatatud dokumendi printimise jätkamiseks vajutage klahvi [Resume].

Dokumendi ikoon

Dokumendi kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks klõpsake ikooni.

Saadetud/vastuvõetud dokumentide oleku kontrollimine

Saate kontrollida saatmist ootavate fakside ja e-kirjade olekut, vastuvõetud fakse ja edasisaatmist ootavaid fakse. Samuti saate dokumentide saatmise ja vastuvõtmise protsessi tühistada.
Käivitage kaug-kasutajaliides  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] jaotises [Send] või [Receive]

Funktsioonivalik

Valige kontrollitav funktsioon ja klõpsake [Display].

[Cancel]

Dokumendi saatmine või vastuvõtmine tühistati. Tühistatud dokument kustutatakse ja seda ei saa taastada.

Dokumendi ikoon

Dokumendi kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks klõpsake ikooni.

Salvestatud dokumentide oleku kontrollimine

Saate kontrollida säilitamist ootavate dokumentide olekut. Samuti saate dokumentide säilitamise protsessi tühistada.
Käivitage kaug-kasutajaliides  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] jaotises [Store]

[Cancel]

Dokumentide salvestamine on tühistatud. Tühistatud dokument kustutatakse ja seda ei saa taastada.

Dokumendi ikoon

Dokumendi kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks klõpsake ikooni.

Tööde logi kontrollimine

Saate kuvada logi dokumentide kohta, mis on kopeeritud, prinditud, saadetud, vastu võetud või salvestatud.
Käivitage kaug-kasutajaliides  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Logiandmeid saab eksportida ja salvestada arvutisse CSV-failina (*.csv).

Funktsioonivalik

Valige kontrollitav funktsioon ja klõpsake [Display]. Kuvatavad funktsioonid võivad sõltuvalt seadme mudelist ja lisavarustusest erineda.

Seadme oleku kontrollimine

Saate kontrollida mitmesugust teavet masina kohta (nt veateavet, allesjäänud paberi ja tooneri kogust, teavet lisatud lisaseadmete kohta ja kuni praeguseni prinditud lehtede koguarvu).
Käivitage kaug-kasutajaliides  [Status Monitor/Cancel]  Valige üksus, mida soovite kontrollida
9XUH-0CL