Sünkroonitavate seadmete vahetamine

Selles lõigus kirjeldatakse kohandatud sätete sünkroonimise alustamise järgset sünkroonitavatele seadmetele ümberlülitamise protseduuri.
Täpsemaid juhiseid serverseadme vahetamiseks saate lugeda serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist.

Klientseadme vahetamine

Järgige alltoodud juhiseid, et klientseade uue seadme vastu vahetada
Serveseade (Serveseade/klientseade)
Klientseade
Klientseade
1
Peatage sünkroonimine sihtklientseadme Remote UI (Kaugkasutajaliidesest) [Synchronize Custom Settings]. Sünkroonimise alustamise seadistus
Kui klientseadet ei saa kasutada, kustutage sihtklientseadme andmed serverseadme (serverseadme/klientseadme) kaug-kasutajaliidese kuval [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information].
2
Sünkroonimise konfigureerimine uuel klientseadmel Sünkroonimise alustamise seadistus
Kui klientseadmes ei peatatud sünkroonimist korrektselt või klientseadet ei kustutatud serverseadme (serverseadme/klientseadme) kaug-kasutajaliidese kuval [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information], loetakse see klientseade endiselt kasutusel olevaks.
9XUH-0EL